VO-College

Vård- och omsorgsprogrammet

Elever

Programstrukturen för Vård- och omsorgsprogrammet ändrades 1 juli 2021. Här hittar du regler för diplom enligt nuvarande och tidigare programstruktur.

Vård- och omsorgsprogrammet ändrades 2021 så att de programgemensamma ämnena inom programmet utökades från 1 100 till 1 300 gymnasiepoäng. Förändringen innebär att programmet innehåller sju nya ämnen och att fem tidigare ämnen försvinner. Innehållet från dessa fem flyttas istället över till de nya ämnena. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska.

Från 1 januari 2024 flyttas Svenska 2/svenska som andra språk 2 från programgemensamma ämnen till gymnasiegemensamma ämnen vilket innebär att de programgemensamma ämnena numer är 1 300 poäng.

VO-programmet från 1 juli 2021 

Reglerna för diplom från Vård- och omsorgscollege anpassas till den nya programstrukturen och gäller för elever som påbörjar sin utbildning efter den 1 juli 2021. 

Gymnasieskolan – 2 500 poäng

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).  Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelska 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer då eleven ska vara godkänd i fler programgemensamma kurser samt samhällskunskap.

Diplom från VO-College ges vid yrkesexamen där nedanstående kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen  1 250 poäng av 1300 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng

Engelska 5 - 100 poäng
Matematik 1a - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng        

Gymnasiearbete i vård och omsorg 100 poäng

VO-programmet från 1 juli 2017 

 Elever som började sin utbildning före 1 juli 2021 följer tidigare regler för diplom och får diplom när de har uppnått kraven för yrkesexamen och dessutom är godkända i utvalda kurser. Ett krav inom Vård- och omsorgscollege är att eleven ska vara godkänd i 950 poäng av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända.

 För diplom från VO-College krävs lite mer och eleven ska vara godkänd i följande kurser.

 Programgemensamma ämnen 950 poäng

 • Hälsopedagogik – 100 poäng
 • Medicin 1 – 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Specialpedagogik 1 – 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

 Programfördjupning - 300 poäng

 Gymnasiegemensamma ämnena 350 poäng

 • Engelska 5 – 100 poäng
 • Matematik 1a – 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

 Gymnasiearbete - 100 poäng

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com