VO-College

Vanliga frågor och svar om diplom FAQ

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring diplom. 

Kombination av nya och gamla kurser

Fråga - Finns det möjlighet att ha en kombination av gamla och nya kurser för diplom?

Svar - Elever som har en kombination av gamla och nya kurser får också diplom. Som hjälp i bedömningen finns här två listor. En över obligatoriska kurset och en över möjliga kurser.

Vuxenutbildningen VO 1 500 poäng

Obligatoriska gamla/nya kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 + Hälso- och sjukvård 1 eller Medicin 1, 150 p
 • Gerontologi och geriatrik 100 p eller Äldres hälsa och livskvalitet 200 p
  eller Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p
 • Funktionsförmåga/funktionsnedsättning 1, 100 p eller Specialpedagogik 1 – 100 p
 • Omvårdnad 1 , 100 p och Social omsorg 1, 100 p eller Vård och omsorgsarbete 1 - 200 p
 • Omvårdnad 2, 100 poäng och Social omsorg 2, 100 p
  eller Vård och omsorgsarbete 2 , 150 p
 • Psykiatri 1,  100 p
 • Psykologi 1,  50 p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 p eller annan svenska på gymnasienivå
 • Samhällskunskap 1a1 - 50 p eller annan samhällskunskap på gymnasienivå men räknas alltid som 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering, 100 p kan bytas ut mot Gymnasie-/Komvuxarbetet inom vård och omsorg


Möjliga kurser som kan ingå i diplomet för elever med en blandning av gamla och nya yrkespaket:

 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga/funktionsnedsättning 2 , 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2 , 100 p
 • Psykiatri 2 , 100 p
 • Kurser ur Vård- och omsorgsprogrammets programfördjupning om kursen är påbörjad före 1 juli 2021.

 

Fråga - Får Hälsopedagogik och Etik och människors livsvillkor ingå i diplom då man har läst dessa under våren 21, före 1/7-21?

Svar - Ja, Hälsopedagogik och Etik kan fortfarande ingå i diplomet från VO-College.

Fråga - Vilka är de exakta kraven för diplom då man har blandade kurser, kurser före 1/7-21 och kurser efter 1/7-21?

Svar - Eleven ska ha en utbildning som motsvarar examensmålen från VO-programmet, för att få ett VO-College diplom. Vilket innebär att utbildningen ska vara bred och täcka in alla verksamhetsområden (äldreomsorg, funktionshindersomsorg, hälso- och sjukvård och psykiatri). De kurser som finns i både det gamla och nya yrkespaketet är obligatoriska och ska finnas med.

Kurser som bygger på varandra

Fråga - I den nya kursplanerna är många kurser delade i en 1:a och en 2:a. Hur ska vi tänka om en elev på komvux inte har godkänt betyg i exempelvis psykiatri 1. Kan eleven gå vidare till psykiatri 2?

Svar - Psykiatri 2, 100 poäng, bygger på kursen Psykiatri 1. Begreppet "bygger på" är mer en anvisning i hur en kan organisera utbildningen. Det finns inget juridiskt stöd för att hindra någon elev från att läsa till exempel Psykiatri 2 även om hen har F i Psykiatri 1.

Kurser som upphörde 1 juli 2021

Fråga - Vilka kurser upphör 1 juli 2021?

Svar - Följande kurser upphör 1 juli 2021:

 • It i vård och omsorg – 100 poäng
 • Samhällsbaserad psykiatri – 100 poäng
 • Teknik i vård och omsorg – 100 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom – 100 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng

Kurser som upphörde 1 juli 2021 kan fullföljas om de är påbörjade före 30 juni 2021. 

Fråga - Kursen Äldres hälsa och livskvalitet utgår 1 juli 2021. Vi har en grupp vuxenelever som började sina studier i januari -21. Enligt studieplanen ska de välja en fördjupningskurs på 200 poäng däribland Äldre hälsa och livskvalitet. Flera av eleverna har valt den och de ska i så fall påbörja kursen i januari -22.

Kan dessa elever slutföra sina studier enligt den studieplanen eller måste de välja någon av de andra 200 poängs kurserna, alternativt välja några kurser från nya vård- och omsorgsprogrammet?

Svar - Elever som i sin studieplanering har Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng och har planerat att läsa den efter 1 juli 2021, måste byta ut den kursen mot andra kurser inom VO-programmet.

Vi föreslår att de byter till Gerontologi och geriatrik – 100 poäng plus någon annan ny kurs på 100 poäng inom de programgemensamma ämnena.

Fråga - Vi har en klass som började sin utbildning mot undersköterska i januari 2021 och kommer vara klara juni 2022. I studieplan ingår Vård och omsorg vid demenssjukdom under våren 2022 och det finns också valbara kurser där en kurs är Äldres hälsa och livskvalitet. Kurserna upphör 1 juli 2021 men ingår i studieplanen med start i januari 2022. Kan vi använda de kurserna i deras utbildningen?

Svar - Nej, ni kan inte använda kurserna Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100 p och Äldres hälsa och livskvalitet - 200 p, efter den 1 juli i år. Vi rekommenderar att ni byter ut kurserna till Geriatrik och gerontologi - 100 p och Hälso-och sjukvård 1 och 2 - 200 poäng.

Fråga - Om en elev har Vård och omsorgsarbete 1 och Medicin 1 (gamla kurser), behöver hen då läsa Omvårdnad 1 och Anatomi 1?

Svar - Elever kan räkna med poängen från tidigare kurser, en elev som har läst VO 1 - 200 p och Medicin 1- 150 poäng, har då 350 poäng till diplomet. Eleven behöver inte läsa Anatomi 1 – 50 p, Omvårdnad 1 – 100 p, Social omsorg 1 - 100 p.
Eleven kan tillgodoräkna sig av ytterligare 100 p och kan välja ett diplom med 1 600 poäng eller plocka bort en kurs som tidigare låg som programfördjupning ex Funktionsförmåga/funktionsnedsättning 2 (tidigare Specialpedagogik 2) eller Psykiatri 2.

​Kurser som är likvärdiga

Fråga - En studerande som har betyg i Specialpedagogik 1 och 2. Behöver hon läsa de nya kurserna funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2.

Svar - En elev som har läst Specialpedagogik 1 och 2 behöver inte  läsa Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2.

Fråga – Vi har en elev från Norge som har läst norska på gymnasienivå. Kan det ersätta svenska i diplomet?

Svar – Godkänt gymnasiebetyg i norska kan ersätta betyg i Svenska1/Svenska som andra språk 1 och gäller som underlag för diplom.

Fråga – Kan intyg från folkhögskola räknas in i diplomet?

Svar – Intyg från folkhögskola på gymnasienivå är likvärdigt med betyg och gäller som underlag för diplom.

Bortre gräns för påbörjade kurser

Fråga - Finns det någon bortre gräns för de kurser som är påbörjade före 30 juni 2021?  

Svar - Nej, det finns ingen bortre gräns.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com