VO-College

Gy 25

Från den 1 Juli 2025 gäller Gy25. Syftet med ämnesbetyg är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Det innebär att alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer. Det innebär också att i många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts. Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Därför införs ämnesbetyg

Det har under lång tid funnits kritik mot det nuvarande systemet med kursbetyg som funnits sedan 1994. Kritiken har framför allt handlat om att kursbetygen bidrar till fragmentisering av kunskapsinnehållet och därmed av gymnasieelevernas lärande. Elever får idag flera kursbetyg i ett och samma ämne som alla sedan räknas med i det slutliga betyget oavsett när under utbildningen som betygen sattes. Tidiga misslyckanden kan därför följa elever och betygen ger inte alltid en rättvisande bild av elevens kunskaper och förmågor i slutet av studierna. 

Elever behöver ibland kunna byta mellan skolformer. Därför har Gy25 utformats för att passa även i anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Ta del av skolverkets information om Gy25 – Ämnesbetyg på Gymnasial nivå här:

Webseminarium om Gy 25

Den 28 oktober håller VO-College i ett webbseminarium tillsammans med Eva Ekstedt Salzmann från Skolverket om Gy25 Ämnesbetygsreformen.

Läs mer om och anmäl dig till webbseminariet här:

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com