VO-College

Språkombud i Halmstad

Vård- och omsorgscollege Halland: ”Vi satsar på språkombud för ett hållbart arbetsliv”

Statlig återhämtningsbonus gör det möjligt för språkombuden som arbetar för Halmstads Hemvårdsförvaltning att lägga 40 procent av sin arbetstid på språkutvecklande arbete.

- Genom att satsa på språkombud stöttar vi personal inom Vård- och omsorg, säger Eva Eberius, processledare Vård-och omsorgscollege Halland.

Eva EberiusEva Eberius

Som en morot för personal inom vård och omsorg som arbetat hårt under pandemin beslutade regeringen i våren 2021 att införa en återhämtningsbonus på totalt nästan 300 miljoner kronor. Pengarna skulle göra det möjligt för kommuner och regioner att testa nya arbetsmetoder som kan skapa en bättre arbetsmiljö på lång sikt. 

Statlig återhämtningsbonus gick till språkutvecklande arbete.

På Hemvårdsförvaltningen i Halmstad arbetar Maria Edward som HR-utvecklare. Maria är också aktiv i Vård- och omsorgscollege Hallands arbete och har själv utbildat sig till språkombud.

Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete och tillsammans med kollegan Sirpa Göransson såg hon behovet av att stärka språket i verksamheten. När Socialstyrelsen utlyste återhämtningsbonusen såg de till att öronmärka en del av det beviljade bidraget för att göra det möjligt för Hemvårdsförvaltningens sju nyutbildade språkombud att lägga 40 procent av sin arbetstid till att stärka språket på arbetsplatsen.

Sipra och Maria

Sirpa Göransson och Maria Edward

”Genom att satsa på språket vill vi skapa förutsättningar för återhämtning och utveckling av arbetsplatsen”

- Ett flertal av medarbetarna har ett annat första språk än svenska. Det sliter på personalen att inte förstå varandra. Genom att stärka språket i verksamheten ökar vi förutsättningen för personalen att göra ett bra jobb. Det är genom att satsa på språket som arbetsmiljön blir mer inkluderande, trygg och hållbar, säger Eva Eberius

Både Maria Edward och Eva Eberius menar att det är genom att sätta fokus på frågor som arbetsmiljö och anställdas välmående som vi ökar kunskapen om hur viktigt det är att låta medarbetare utveckla sitt språk kontinuerligt på arbetsplatsen.

 - Det är inte självklart att en medarbetare kan gå till vilken kollega som helst och ställa språkfrågor. Därför är språkombudsrollen så viktig! Genom att satsa på språket får vi mer hållbara arbetsplatser, avslutar Eva Eberius


Fakta: satsningen på språkombud i VO-College Halland

  • Under 2022 har 33 språkombud utbildats i Halland.
  • Utbildningen till språkombud finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkträning inom äldreomsorgen.
  • Vård- och omsorgscollege äger och har vidareutvecklat det världsunika konceptet språkombud. 
  • Språkombuden skapar tillsammans med sin chef handlingsplaner för att stärka språket på jobbet.
  • Språkombuden uppmärksammar språkproblem och erbjuder lösningar som gynnar hela arbetsplatsen.
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com