VO-College

Lyft språket på jobbet ! Handboken för arbetsplatser

Omslag Lyft språket

Lyft språket på jobbet! Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, bygger på många års erfarenheter av att arbeta språkutvecklande. Boken innehåller konkreta tips och råd kring hur man kan bygga en språkutvecklande arbetsplats. Handboken finns tillgänglig som PDF men du kan även beställa den. Handboken har finansierats med främjandemedel från Arbetsförmedlingen inom ramen för SKLs projekt Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden.

Beställ bokengenom att ladda ned följande blankett och skicka det till info@vo-college.se

Ladda ned blankett

Pris 210 kr inkl. moms och frakt

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com