VO-College

Lyft språket på jobbet ! Handboken för arbetsplatser

Det är många som vill veta mer om vad det innebär att arbeta språkutvecklande, varför de ska göra det, vilka vinsterna är, och hur de bäst kan ge språkstöd i arbetet. Lyft språket på jobbet! Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, bygger på många års erfarenheter av att arbeta språkutvecklande. Boken innehåller konkreta tips och råd kring hur man kan bygga en språkutvecklande arbetsplats. Det finns mallar, övningar, exemplar från arbetsplatser och mycket mer. Handboken finns tillgänglig som PDF men du kan även beställa den. Handboken har finansierats med främjandemedel från Arbetsförmedlingen inom ramen för SKLs projekt Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden.
 

Beställ handboken "Lyft språket på jobbet!" 

Boken kostar 120 kr inkl. moms, exkl. frakt. Boken väger 412 gr.

OBS! Om ni beställer till kommunens eller regionsadress kontrollera att postnummer hör till leveransadressen.

1. Ladda ner och fyll i beställningsblankett och skicka sedan den till info@vo-college.se
2. Markera mejlet med BESTÄLLNING AV LYFT SPRÅKET PÅ JOBBET!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com