VO-College

Jette fick utmärkelsen Årets språkombud i Skåne

Årets språkombud 2

Foto: Jette Reschke

Kommunikation är en viktig hörnsten för ett bra arbetsklimat. Det menar språkombudet Jette Reschke, som fått utmärkelsen Årets språkombud i Skåne.    
 – Som språkombud fungerar jag som en brobyggare mellan arbetsgivare, medarbetare, boende och anhöriga. Det handlar om att skapa förutsättningar för bra möten mellan människor, säger hon.

Jette Reschke är en av Skurups kommuns sex språkombud som, förutom att de är undersköterskor, arbetar med att lyfta språket på sina arbetsplatser. Tidigare i våras tilldelades hon utmärkelsen Årets språkombud i Skåne.

Kommunikation handlar om att bygga broar

- Kommunikation är det som gäller för att bygga broar mellan människor, Särskilt stor betydelse har kommunikation inom vård och omsorg där relationen till andra människor är en kärna i arbetet, säger Jette Reschke.

Hon berättar att hon blev klar med utbildningen till språkombud strax innan pandemin slog till för lite drygt två år sedan. Utbildningen gav både kunskaper och många praktiska verktyg som kom väl till pass - speciellt i samband med pandemin som i viss mån kom att ställa saker och ting på sin spets. På nära håll fick hon uppleva hur kommunikation och mänskliga relationer mellan medarbetare och boende kom att bli än viktigare i och med isoleringen av de äldre och sköra under pandemin. 

- Kommunikation är vårt främsta redskap i arbetsvardagen. Språk handlar om så mycket mer än det skrivna ordet. Det är också att vi ser varandra och låter alla komma till tals.

Kommunikation och goda relationer inom teamet och med boende och de närstående är en förutsättning för att arbetsvardagen ska fungera, säger Jette Reschke.

Undersköterskornas ordbok river språkbarriärer

Under utbildningen till språkombud kom Jette Reschke tillsammans med sina språkombudskollegor i Skurup kommun på idén att göra en ordbok för att minska språkförbistring och höja kvaliteten i vård och omsorg i kommunen. Ordboken har blivit en succé och nu sprider sig ryktet bland andra kommuner i Sverige. 

Jette Reschke menar att förutsättningen för god kommunikation är att sändaren tar ansvar för budskapet. Som sändare kan man behöva fastställa att budskapet har nått fram och är begripligt.  Det är också mycket som sägs ”mellan raderna”. Hon ger exempel på sådant som de ofta säger, som det inte är självklart att alla känner till:

– Man kan vara uska eller ssk, det vill säga undersköterska eller sjuksköterska.

– Ibland handlar det om hur vi uttrycker oss i stället för att säga rakt ut vad vi menar: ”Fru Alma somnade in i natt”. Det är inte alla som förstår att hon inte kommer att vakna igen.

Det märks att uppdraget som språkombud är något som engagerar Jette Reschke. Vi vill avslutningsvis gratulera och tacka Jette för ett fint jobb i äldreomsorgen i Skurup.

Länk till Undersköterskornas ordbok

Det här gör ett språkombud

  • Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda
  • Ger stöd vid dokumentation
  • Hjälper till att lösa språkliga missförstånd
  • Bidrar till att skapa öppenhet i språkfrågan
  • Ger stöd till chef och personal
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com