VO-College

Det blir positiva ringar på vattnet

Berit och Maria

Foto:  Berith Johansson och Maria Lindbäck Hedberg

När första kullen språkombud var färdigutbildade startade de själva nätverk för att sprida inspiration och nya idéer hur man bäst jobbar med språket på arbetsplatsen, berättar Maria Lindbäck Hedberg och Berith Johansson, språkombudsutbildare på Lapplands Lärcentra i Jokkmokk.

Maria och Berith arbetar till vardags på Lapplands Lärcentra i Jokkmokk. De blev klara med sin utbildning till språkombudutbildare för ett år sedan. Båda är utbildade lärare och jobbar som lärare samtidigt som de är språkombudsutbildare. Maria har många års erfarenhet som lärare i grundskolan och Berith har många års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Båda är överens om att det är bra med erfarenhet från arbete inom vård och omsorg och utbildning i rollen som språkombudsutbildare.

Bra utbildning med många aha-upplevelser

– Vård- och omsorgscolleges utbildning till språkombudsutbildare var jättebra med ett mycket bra upplägg. Vi fick med oss mycket matnyttigt som vi haft stor nytta av i vårt arbete, säger Maria och Berith. Vi saknade faktiskt ingenting! Den gav oss mängder av inspiration att ta med hem i det dagliga arbetet. 

- Utmaningen för oss just nu är att öka kännedomen om konceptet med språkombud inom vård och omsorg, menar Maria och Berith. 

Lapplands Lärcentra består av fyra medlemskommuner: Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Det är bara Pajala som har hakat på och börjat utbilda språkombud. På frågan varför det är så, tror både Maria och Berith att man ute i verksamheten inte riktigt vet vad konceptet med språkombud är och därför inte heller ser nyttan med att utbilda språkombud. Sedan bidrog också coronapandemin till ökad arbetsbelastning och frågan om språkombud bortprioriterades av förklarliga skäl. Sett i backspegeln har det varit två riktigt tuffa år för verksamheter inom vård och omsorg.

Kommunikation spelar en avgörande roll för gott samarbete

Att kommunikation är viktig, tycker både Maria och Berith, och ett öppet kommunikationsklimat leder ofta till väl fungerande verksamhet.

Ett öppet kommunikationsklimat, att ha högt i tak, är av stor vikt: ”Jag vågar fråga när jag inte förstår”. Med språkombud på jobbet ökar sannolikheten för ett gott kommunikationsklimat och därmed också en väl fungerande verksamhet. Det är med språkombud som att kasta en sten i vattnet och det sprider sig positiva ringar på vattnet.

- När första kullen språkombud var färdigutbildade startade de exempelvis själva nätverk för att sprida inspiration och nya idéer hur man bäst förbättrar kommunikationen i verksamheten. De delade bland annat ordlistor och goda exempel. Det var verkligen roligt att se, säger Maria och Berith med ett leende.  I höst är de båda dessutom inbjudna till en återträff för språkombuden.  Det är så här samarbete är när det är som bäst!

På min fråga om vad de tycker att viktigast att få med i texten, säger både Maria och Berith med emfas: Det är enkelt att ha åsikter om medarbetares bristande kunskaper i svenska, stötta dem i stället! Vi önskar att alla inser hur viktigt det är med språkombud”.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com