VO-College

Hög kvalitet på utbildningen till språkombudsutbildare

Språkombudsutbildare Skövde

Foto: Anette Lidskog och Hanna Mellgren

Utbildningen till språkombudsutbildare är av hög kvalitet. Vi upplevde det som positivt med en pedagogisk utbildning i bagaget, säger Anette Lidskog och Hanna Mellgren, båda verksamma på Skövde Yrkeshögskola som erbjuder yrkesutbildning och för yrken inom vård- och omsorg.

Anette och Hanna gick sin utbildning till språkombudsutbildare coronaåret 2020, precis då när pandemin slog till. Sista utbildningstillfället av fyra tillfällen fick därför bli digitalt. Anette och Hanna tycker att utbildningen höll en mycket hög nivå - både sett till innehåll och kursledare. 

- Utbildningen höll nästan högskolenivå. Jag tror därför att det är en fördel med en pedagogisk utbildning i bagaget. Det gör det enklare att hänga med, säger Hanna.

 Utbildningen till språkombudsutbildare blev en ögonöppnare

- Jag tycker att gruppen var bra. Vi hade stort utbyte av varandra. Utbildningen kom att bli något av en ögonöppnare för oss alla. Jag tycker att jag fick större förståelse för att språkinlärningsprocessen ser väldigt olika ut. Att den processen varierar från individ till individ, att man lär sig språk olika snabbt beroende på en mängd omständigheter, säger Anette.

Det märks att Anette och Hanna är erfarna pedagoger och att de brinner speciellt för sitt uppdrag som språkombudsutbildare. Självkännedom och förståelse för den resa som det innebär att lära sig ett nytt språk är viktigt. Det var något som vi fick förståelse för genom övningar under utbildningens gång, berättar Anette och Hanna.

En kull språkombud har de redan hunnit utbilda - och det med mycket gott resultat.

Språkombud behövs för att få in kompetens till vården

Många arbetsgivare har svårt att rekrytera både nyexaminerade och yrkeserfarna med yrkesutbildning inom vård och omsorg. Språkombud är ett bra sätt att få in kompetens till vården.

- Vi har bara fått positiv återkoppling från verksamheten. Det råder ingen tvekan om att språkombuden gör skillnad och att det behövs många flera språkombud i verksamheten. Vi märker av att det finns en efterfrågan på språkombud och ska därför utbilda en andra kull i höst, säger Anette och Hanna.

Personalen har sett att både språk och trygghet i arbetsrollen kan utvecklats snabbt, men också möjlighet till att snabbt lära sig facktermer, ordning och sociala koder på arbetsplatsen. Man lär sig hur man använder språket genom att uppleva språkbruket i vissa sammanhang. 

Chefen har en viktig roll

Kommunikation är viktig - även om det inte kan lösa en verksamhets alla utmaningar - men att alla på jobbet lär sig svenska är en fråga som chefer bör ta på allvar. 

- Eftersom språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra arbetsplatsen språkutvecklande, spelar chefen en viktig roll. Språkombud på arbetsplatsen är en av nycklarna till en mer attraktiv arbetsplats, avslutar Anette Lidskog och Hanna Mellgren, språkombudsutbildare i Skövde.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com