VO-College

Alla ska känna sig välkomna och vilja arbeta i vården

  • Språkombudsutbildare Söderhamn

Foto: Elisabet Udd och Anna Paepke Lööf 

Språk ska inte vara ett hinder utan en tillgång inom vården menar Elisabet Udd och Anna Paepke Lööf som båda är språkombudsutbildare i Söderhamn. Till dags dato har de utbildat ett hundratal språkombud inom vård och omsorg. 

Elisabet och Anna har inte bara lång erfarenhet av jobb inom vård och omsorg, de har också stor kunskap om hur man jobbar språkutvecklande på arbetsplatser inom vården. 

Timvikarier som har svårt med svenskan blev startskottet för språkstöd

Allt började för nästan fem år sedan när de märkte att många utlandsfödda timvikarier i personalpoolen hade svårt med svenskan. De hade fått veta att det varit mycket missförstånd ute i verksamheterna. Tillsammans med sin chef började de spåna om vad de kunde göra åt det. Det var då som idén om språkstöd föddes. De kontaktade anställda med utländsk bakgrund och frågade om de ville vara med och läsa yrkessvenska. Gensvaret var stort, det var jättemånga som var intresserade. De började träffas i olika grupper varannan vecka. Med detta var bollen satt i rullning!  Resten är, som man säger historia.

De har utbildat hundra språkombud
på två år

Två år senare gick Elisabet och Anna Vård- och omsorgscolleges utbildning till språkombudsutbildare. Man kan säga att utbildningen till språkombudsutbildare gav ringar på vattnet: Två år senare har Elisabet och Anna i sin tur hunnit utbilda ett hundratal undersköterskor till att bli språkombud på sina arbetsplatser. 

- Första utbildningen till språkombud drog vi i gång redan samma vecka som vi blev klara med vår egen utbildning till språkombudsutbildare, berättar de. Det märks på både Elisabet och Anna att språk på arbetsplatsen är en fråga som engagerar. 

- Att jobba språkutvecklande på arbetsplatsen handlar inte om rättstavning och grammatik, utan det handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats. Mycket handlar om bemötande, att våga fråga och känna sig trygg med sina kollegor. För även om en person inte är så bra på svenskan kan den personen vara mycket väl lämpad att arbeta inom vård och omsorg.

Målet är att fler tar steget och utbildar sig till undersköterskor

- Vårt mål är att fler ska vilja utbilda sig till undersköterskor, säger Elisabet och Anna. Språket får inte bli ett hinder för personer som vill jobba inom vård och omsorg. Språk kan vara ett problem men med språkombud på jobbet är chansen större att alla anställda, oavsett bakgrund, inkluderas i verksamheten, känner sig delaktiga och arbetar på samma villkor. 

Språket påverkar också i allra högsta grad patientens upplevelse av trygghet. Att information som ges vid behandlingar, undersökningar och provtagningar är viktigt att patienten förstår. Språket gör det även möjligt för patienterna och vårdpersonal att skapa en relation. 

Chefens engagemang nyckel till framgång

Chefens engagemang är förstås central för att det ska fungera. Det krävs en bra chef som tydligt visar att språket på arbetsplatsen är viktig och som ser nyttan med att jobba språkutvecklande, det är både Elisabet och Anna överens om. 

– Stödet från chefen är helt avgörande för att det ska lyckas, avslutar Elisabet och Anna, språkombudsutbildare i Söderhamn.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com