VO-College

Marknadsföring av nya VO-College

Människor_dator

När ett nytt VO-College blir certifierat är det bra att snabbt göra det känt. Här hittar du några tips som kan göra det lättare att nå ut med informationen.

Info på webben

Regionala och lokala college har egna sidor på VO-College hemsida. Innehållet i den första sidan för varje regionalt och lokalt college följer en mall och innehåller information om vilka som ingår i samverkan och vilka utbildningar de erbjuder. 

Uppgifter till kansliet:

Vilka som ingår i samverkan - t ex kommuner, landsting/region, privata vårdgivare, fackförbund, högslola, arbetsförmedling m fl. Vilka utbildningar ni erbjuder tex Vård- och omsorgsutbildning för ungdomar och vuxna samt YH-utbilding

Lokala college skriver även vika skolor/utbildare som ingår samt om det är ungdomsutbilding eller vux bifoga gärna en länk till skolan/utbildaren

Regionala och lokala VO-College kan välja att själv administrera sina sidor. Då kan ni också lägga upp nyheter och göra egna undersidor med valfritt innehåll. Där finns även ett kalendarium och en dokumentbank för gemensamma dokument. Dokumentbanken är öppen och tillgänglig för alla men det går att dölja dokument om det finns ett sånt behov.

Regionala college betalar ett engångsbelopp för att få tillgång till en utökad regional sida att administrera själv och ytterligare ett engångsbelopp för de lokala sidorna. Priset för lokala sidor är detsamma oavsett hur många lokala college som ingår.

Kontakta kansliet om ni vill administrera era egna sidor. Utse även lokala redaktörer som får i uppgift att administrera den regionala/lokala sidan. För att ge lokala redaktörer behörighet behöver vi namn och mejladress till dem.

Kom ihåg att även informera på kommunernas hemsidor att ni är ett certifierat VO-College.

Sociala medier

Genom sociala medier får man snabbt ut sitt budskap och kan berätta om sin verksamhet. Följ oss gärna i våra sociala mediekanaler.

Facebook

Instagram

Linkedin

Kommunikationsplan

Låt er inspireras av VO-College kommunikationsplan och bryt ner den så att den passar era  behov och förutsättningar.  Kommunikationsplanen är vägledande och ni avgör i vilken omfattning ni följer den. Där finns många aktiviteter som kan göras regionalt och lokalt. Det finns en mall för kommunikationsplan som ni kan fylla med de aktiviteter och mål som är aktuella för er.

VO-Collegeveckan

VO-College veckan genomförs i hela landet vecka 42. Det är en vecka då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. Vi sätter strålkastaren på vård och omsorg en begränsad tid för att synas på hemmaplan och i hela landet, i media och i sociala medier.

Det är frivilligt för regionala och lokala college att vara med och ni väljer själv vilka aktiviteter ni genomför, hur ni genomför dem och hur många dagar ni deltar. Planera gärna in era aktiviteter till just den här veckan för extra fokus. Evenemang och andra aktiviteter som genomfördes tidigare år finns på hemsidan för inspiration.

Syftet med VO-Collegeveckan är att fler ska söka till utbildningar och arbete inom vård och omsorg samt att sprida och förankra varumärket och stärka vi-känsla inom VO-College.

Under sidan för VO-Collegeveckan på hemsidan finns exemplevis en kommunikationsplan som ni kan andvända för att strukturera och synliggöra era aktiviteter under veckan. 

Inspiratörer

Ett tips är att utse inspiratörer som besöker elever på högstadiet inför valet till gymnasiet och berättar om Vård- och omsorgsprogrammet och vad det innebär att jobba inom vård och omsorg. De kan också besöka arbetsförmedlingen för att informera arbetssökande. Inspiratörerna hittar ni bland elever och anställda.

VO-Collegeskylt

Två gånger per år går det att beställa VO-Collegeskyltar att sätta upp hos utbildare och arbetsgivare som är med i samverkan. Det är ett sätt att visa att och var ni finns.

Prismässigt är det bättre att beställa många skyltar samtidigt så därför samlar kansliet ihop beställningarna till två tillfällen per år, i april och oktober. Regionala samordnare får då en länk och sänder den vidare till lokala college för beställning.

Skylten är gjord i klart plexiglas med måtten 210 x 210 mm. På skylten finns den regionala loggan i färg och texten Certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Skylten fästs med aluminiumdistanser och skruvas in i väggen.

marknadsföring
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com