VO-College

Med språket som strategiskt verktyg

testbild

Tanken bakom den här guiden är att visa på de möjligheter som öppnar sig när man ser språkutveckling på arbetsplatsen som en del av det strategiska arbetet med till exempel verksamhetsutveckling, säkerhet och arbetsmiljö. Med större medvetenhet om hur språkutveckling fungerar, och med metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen, blir språket i sig ett strategiskt verktyg.  Ett verktyg som gör det lättare att rekrytera, kartlägga språkkunskaper, beställa rätt utbildningar, ställa språkkrav och stötta de som behöver utveckla sin svenska på jobbet. Guiden finns även tillgänglig som PDF här.

Beställ guiden genom att ladda ned följande blankett och skicka det till info@vo-college.se

ladda ned blankett 

Pris 230 kr inkl.moms och frakt

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com