VO-College

Kunskapsguiden - bästa tillgängliga kunskap

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, stöd samt vård och omsorg. Kunskapsguiden kan hjälpa dig att hitta kunskap, stöd och vägledning i din yrkesroll.

​Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

Länk till kunskapsguiden.se

Länkar och tips på information som hittas på Kunskapsguiden

Evidensbaserad praktik - Här hittar du massor mer information om vad evedensbaserad praktik innebär, standardiserade bedömningsmetoder, systematisk uppföljning och implementeringsstöd. 

Psykisk ohälsa - Här finns kunskapsstöd utifrån olika kategorier, samt kurser och utbildningar

Äldre - Här hittas kunskapsstöd, kurser och utbildningar och vad som är aktuellt just nu. 

Funktionshinder - Här hittas kunskapsstödkurser och utbildningar och vad som är aktuellt just nu. 

Missbruk och beroende - Vänder sig till dig som arbetar inom området med kunskapsstöd och utbildnignar med mera.

Webbutbildningar - Här finns webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom  hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap. Utbildningarna är öppna och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden.

kunskapsguiden
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com