Utvecklingssatsning inom VO-College

fredag, 30 september 2016

Nu är vi i gång! Under hösten genomförs en satsning på hur Vård- och omsorgscollege kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag från Skolverket som gör det möjligt för både regionala samordnare och ordföranden att delta i utvecklingsdialogerna.

I september har tre dialogmöten genomförts i norra, mellersta och södra Sverige med regionala samordnare och styrgruppsordförande. Syftet är att identifiera områden där regionala VO-College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv.

På den här bilden ser vi deltagarna från den södra dialogen som ägde rum i Nässjö den 22 september.

 

Den här bilden är från dialogen i Mellansverige som var i Stockholm den 27 september. 

Här har vi deltagarna från dialogen för norra Sverige, som var på Arlanda den 29 september.

 

I oktober deltog regionala samordnare och ordförande i ett internat tillsammans med föreningens kansli och det nationella rådet, då resultatet från dialogmötena processades vidare.

 

Hösten avslutas med ett möte den 15 december med samtliga regionala samordnare för återkoppling och avrundning. 

Efter det kommer utvecklingståget att rulla vidare i de former som är möjliga, tuut tuut!!

 

Har du frågor om utvecklingsarbetet? Kontakta Carin Bergström

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan