VO-College

Årets skånska handledare 2016 - Ursula Blomgren Rydström

Vård- och omsorgscollege har utsett Ursula Blomgren Rydström som årets Skånska handledare. Ursula arbetar i Omsorg i Helsingborgs LSS-verksamhet på Sporrevägen.

 

Motiveringen till att Ursula får utmärkelsen är:
Ursula är en engagerad och kompetent handledare som i samverkan med eleverna, genom att ta fram ett eget utvärderingsdokument, strävar efter att utveckla och förbättra handledningen. Genom sitt engagemang skapar hon förutsättningarna för en kreativ och stimulerade lärmiljö.

 

Med utmärkelsen vill man på Vård- och omsorgscollege uppmärksamma engagerade och kunniga handledare.  På arbetsplatser som är knutna till Vård- och omsorgscollege finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen. Handledarna handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogrammet samt motsvarande utbildning på vux, elever som validerar, yrkeshögskola, anställda på yrkesintroduktionsavtal och andra nyanställda.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com