Sveriges första handledare på steg 3

måndag, 21 november 2016

Under fem dagar i oktober gick den första utbildningen för handledare steg tre av stapeln i Skåne. Sexton deltagare från hela Skåne möttes i Lund och fick under kursledare Gunilla Kajrups ledning lära sig mer om pedagogiskt ledarskap, grupprocesser och samtalsmetodik. Det var ett taggat gäng som kom, med skilda arbetslivserfarenheter från bland annat hemtjänst, intensivvård, demensboende och infektion.

Från och med juli 2016 gäller Vård- och omsorgscollege nationella riktlinjer för struktur och innehåll i handledarutbildning. Utbildningen finns i tre steg, varav det sista steget är en utbildning för handledare som ska handleda andra handledare. Skåne är först ut i Sverige med att utbilda handledare enligt steg 3. Läs mer om VO-College handledarutbildning i tre steg. 

Vilka förhoppningar fanns på kursen? ”Jag vill bli tryggare i mitt uppdrag”, sa en deltagare. ”Jag vill fördjupa mina kunskaper och inspirera andra” sa en annan.

Att leda sig själv – vem är du?

Ett av målen för handledare steg tre är att vara ett stöd för handledarkollegor i kontakten med elever, nyanställda och chefer. Handledare steg tre ska också kunna leda möten och skapa en pedagogisk lärandemiljö på arbetsplatsen. Men hur gör man det, egentligen? Ja, först får man börja med sig själv! Att förstå sig själv och sina egna reaktioner är nyckeln till att också förstå och relatera till andra, och detta var temat för första delen av kursen.

Möten

Kursen gick sedan vidare in på mötesmetodik och grupprocesser. Hur kan man som handledare steg tre förbereda och strukturera möten för att de ska bli effektiva? Var tydlig med syftet och målet med mötet. Skippa infosjoken, möten är till för delaktighet och kommunikation! Gå emot impulsen att kontrollera, människor växer med ansvar! Många praktiska tips gavs.

De svåra samtalen

Ibland blir situationer och relationer på arbetsplatsen inte riktigt som de ska. Ett av målen för handledare steg tre är att kunna hjälpa sina handledarkollegor med svåra samtal när man ska försöka nysta i just sådana situationer för att få till en förbättring. Men hur gör man då? Under kursens andra halva fick deltagarna lära sig mer om samtalsmetodik och praktiskt träna med varandra. Ställa öppna frågor och lyssna reflektivt. Spännande och inte alltid så lätt!

Examensdags!

Kursens sista dag var det dags för dialogcafé! Deltagarna förberedde frågeställningar som de diskuterade tillsammans med sina chefer, som bjudits in över dagen. Hur implementerar vi handledare steg tre på våra arbetsplatser? Både deltagare och chefer var nöjda med samtalen, vilket ger en bra grogrund för vidare arbete!

Citat från utvärderingen

Vad tycker du att du fått för kunskap med dig efter avslutad utbildning?

- Fördjupad kunskap om mig själv. Har speciellt lärt mig samtalsmetodik, mycket bra verktyg för detta. Har även lärt mig att hålla möten på bra sätt. Massa värdefulla tips som gör det lättare på flera sätt och vis.

- Boken (”Ledtrådar till ett moget ledarskap”) kommer jag att använda som min bibel

- Många bra tips och råd för hur man möter/bemöter i samtal och handledning både enskilt och i grupp. Övning i att tala inför andra.

- Jag har fått kunskap om hur jag skulle bli bättre på att lära mig hantera konflikter. Jag har nu bra självkänsla och självförtroende.

Hur tycker du att Handledarutbildning steg 3 matchar det du tror att du behöver kunna för att arbeta som Handledare steg 3 – att handleda handledare på din arbetsplats?

- Matchar lärdom att jag kan tackla svåra samtal. Att jag ges tillfälle att involvera chefen i förbättringar i handledningen på arbetsplatsen och att det känns så kul att driva möten, diskussioner, dialogcafé med mina fina kollegor

- Inte styra, lyssna, rannsaka sig själv, leda sig själv, leda samtal. Hur man ställer frågor

- Jag kan lotsa mina kollegor till deras egna lösningar utan att ge dem färdiga svar. Bättre länk mellan skola och arbetsplats.

Vi ser fram emot att följa handledarna steg tre i sina nya roller!

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR