Jobba säkert med läkemedel

tisdag, 26 september 2017

Sveriges Kommuner och Landsting tog år 2015 fram en webbutbildning som heter "Jobba säkert med läkemedel" som är en baskurs i hanteringen av läkemedel inom äldreomsorgen, och som Svenskt Demenscentrum nu förvaltar. Drygt 100 000 personer har genomfört utbildningen sedan den lanserades för ca två år sedan.

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som totalt tar ca två timmar att genomföra (det går att pausa emellan). För att göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen, och om du blir godkänd så går det sedan att ladda ner ett diplom.

Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på läsplatta. Du behöver hörlurar alternativt högtalare.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin

Du kommer åt webbutbildningen via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal, och behöver först skapa ett användarkonto:

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018