Därför engagerar sig vård- och omsorgsbranschen i yrkestävlingar

onsdag, 13 juni 2018

Här kan du se när Zenita Cider (VD föreningen VO-College) berätta om varför vård- och omsorgsbranschen satsar på yrkestävlingar!

Filmen ä skapad av WorldSkills Sweden

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018