10 år av samverkan inom VO-College

måndag, 27 augusti 2018

10 år har gått sedan Vård- och omsorgscollege bildades och den första regionala samverkan inom certfierades. 

Vi på föreningen Vård- och omsorgscollege vill tacka dig som bidragit i samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildning. Tack för ditt engagemang och för det arbete du utfört. Vi ser fram emot kommande 10 år!

Klicka här för att läsa mer!

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018