VO-College

Skånska SYV-dagen - ett samarbete mellan Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege

Den 17 september arrangerades Skånska SYV-dagen. Dagens värdar var Teknikcollege
Skåne och Vård- och omsorgscollege Skåne. Båda etablerade aktörer som arbetar med att
stärka och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom två framtidsbranscher med
stort behov av ny arbetskraft.
– Vi vill att fler ska förstå möjligheterna i våra branscher och få kunskap om vägarna att
ta sig dit. Yrkes- och studievägledarna spelar en viktig roll när unga och vuxna ska välja utbildning. Vår förhoppning är att de som är här idag ska lotsa fler till sina
drömyrken inom vård och omsorg, eller i industrin, säger Kristin Sjöholm som arbetar
med Vård- och omsorgscollege i Skåne.
Under dagen fick deltagarna träffa branschrepresentanter från bland annat Region
Skåne, Eslövs kommun, Tüv Nord, Parker och EuroMaint. De berättade om vilka utbildningar som leder
till vilka jobb och hur de själva hamnat på sina arbetsplatser, men också om hur de
tänker när de rekryterar:
– När vi anställer är attityden det viktigaste. Vi kan lära vem som helst vad som helst,
men man måste vara nyfiken och vilja utvecklas. Det krävs mycket utbildning för att
jobba med tågunderhåll och det finns i princip ingen behörig personal att få tag på. Så vi
har startat en egen skola där vi lär upp våra anställda, steg för steg, tills de har rätt
behörighet, berättar Peter Zachrison på EuroMaint.
 
Även inom vården och omsorgen är behovet av personal stort samtidigt som kunskapskraven är höga.

- Där fyller collegesamverkan en viktig funktion, säger Lise-Lott Hassel, HR-strateg på Region Skåne. Arbetsgivarna kan vara trygga i att elever som gått en collegecertifierad utbildning har rätt kompetens för att göra ett bra jobb i yrkeslivet.

SYV-arna fick också träffa elevambassadörer från fler utbildningar, bland annat
Industriprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

- Jag och mina klasskompisar drömmer om att bli undersköterska, sjuksköterska, polis och läkare, till exempel - Vård- och omsorgsprogrammet är en jättebra grund för många olika yrken och det är det inte alla som vet. Det är också en rolig utbildning med blandningen av praktiska övningar och teori, säger Oskar Roos, som går på Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborg.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com