Utveckla språket på jobbet med språkombud – ett sätt att möta kompetensbehoven?

onsdag, 10 oktober 2018

Välkommen till ett seminarium om språkutveckling och hur konceptet språkombud kan bidra till att kompetens bättre och snabbare tas tillvara inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Hur funkar det? Lönar det sig?

Programmet kommer att innehålla:

• Vad är språkombud? Kerstin Sjösvärd, Vård och omsorgscollege 

• Hur går det till i praktiken? Exempel från Roya Zand, Stockholms sjukhem och Maria Grans, kirurgavdelningen, Ljungby lasarett 

• Är satsningen på språkombud ekonomiskt försvarbar? Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet  
 
Tid:  kl. 9-12 den 8 november 2018 

Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, NY LOKAL Lilla Hörsalen

Klicka här för att anmäla dig! Sista anmälningsdag 6 november. Uppdatering: Anmälan är nu stängd.

Målgrupp: För dig som jobbar med kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling, lärande på arbetsplatsen, språkutveckling och som är intresserad av ett ekonomiskt perspektiv på språkombud 

Klicka här för att läsa mer om språkombud!   

Om du har frågor kan du kontakta [email protected] eller [email protected]  

Seminariet sker i samband med att VO-College på uppdrag av SKL ser över och utvecklar konceptet språkombud. Syftet är att språkombud, som är utvecklat för äldreomsorgen, ska kunna användas av fler yrkesgrupper, bland annat inom hälso- och sjukvården. Arbetet sker inom ramen för projektet Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden, som under 2018 har beviljats främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vägar till jobb är ett samarbete mellan SKL, Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Svenska kommunalarbetareförbundet, Sveriges läkarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet. 

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!