VO-College

VO-college i Helsingborg-Höganäs inleder informationskampanj riktad till chefer

Under onsdagen besökte Carl-Olof Wramby, lokal processledare i VO-college Helsingborg-Höganäs, lasarettet i Helsingborg för att träffa enhetschefer inom kirurgi, ortopedi, urologi och medicin för att informera om vad VO-college är och vad collegesamverkan innebär för cheferna och deras medarbetare. Med sig hade han vårdlärarna Susanne Lyckander från Tycho Braheskolan och Mia Norén från Drottning Blankas gymnasieskola.

- Det här är bara början, berättar Susanne Lyckander. Vi kommer också att besöka chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen, hemtjänst, LSS och våra privata arbetsgivare.

 -Cheferna sitter på nyckeln till framgång i rekryteringsarbetet, fortsätter Carl-Olof Wramby. Det finns ett stort behov av fler duktiga handledare på arbetsplatserna. Att cheferna är med på banan säkerställer att de även i fortsättningen låter medarbetarna lägga tid och kraft på utbildning och kompetenshöjning, vilket är jätteviktigt för att elever ska få APL med kvalitet och att de sedan ska välja att stanna kvar i yrket.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com