Ansök om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019

torsdag, 22 november 2018

Är du en kommunal huvudman för vuxenutbildning på gymnasial nivå? Då kan du ansöka om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård, som ska gå till "utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen". Syftet med statsbidraget "är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare."

Ansök senast den 3 december 2018. Läs mer på Skolverkets hemsida.

 

OBS! Ansökningstiden har gått ut. 

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering