Ansök om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019

torsdag, 22 november 2018

Är du en kommunal huvudman för vuxenutbildning på gymnasial nivå? Då kan du ansöka om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård, som ska gå till "utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen". Syftet med statsbidraget "är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare."

Ansök senast den 3 december 2018. Läs mer på Skolverkets hemsida.

 

OBS! Ansökningstiden har gått ut. 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare