Ansök om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019

torsdag, 22 november 2018

Är du en kommunal huvudman för vuxenutbildning på gymnasial nivå? Då kan du ansöka om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård, som ska gå till "utbildningsplatser för studier på gymnasial nivå inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen". Syftet med statsbidraget "är att öka kompetensen för tidsbegränsat anställda och därmed öka deras möjlighet att få tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det innebär även att vården och omsorgen får fler kompetenta medarbetare."

Ansök senast den 3 december 2018. Läs mer på Skolverkets hemsida.

 

OBS! Ansökningstiden har gått ut. 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR