Workshop om Peer Learning för undersköterskor

fredag, 23 november 2018

Vilken kompetens och vilka förutsättningar behöver finnas inom VO-college för att kunna genomföra peer-learning för undersköterskor? Det var den övergripande frågan som diskuterades vid en workshop om just peer learning som genomfördes under tisdagen den 13 november inom ramen för det nationella ESF-projektet ”Fokus yrkesutbildning VO”.

Deltagare från Vård- och omsorgscollege i Halland, Kronoberg och Skåne närvarade under dagen som inleddes med en föreläsning av Marie Stenberg, forskare vid Malmö universitet. Hon berättade om hur modellen för peer learning ser ut, och vad den innebär för handledare och elever.

”Intresset för peer learning uppkommer ibland för att behovet av handledning inte matchas av utbudet av handledare. Vi behöver helt enkelt utbilda fler undersköterskor och sjuksköterskor men har inte möjlighet att ta emot eleverna på praktik i samma utsträckning. Men min ingång är delvis en annan, nämligen de pedagogiska vinsterna av peer learning”, säger Marie.  ”Genom peer learning främjas elevernas kognitiva förmåga, kliniska resonemang och samarbetsförmåga, bland annat”.

Dagen fortsatte med en workshop för deltagarna, som under ledning av Gunilla Kajrup-Aspeborg, en av delprojektledarna i ”Fokus yrkesutbildning VO”, bland annat diskuterade egna erfarenheter av peer learning och hur förutsättningarna för att prova modellen i de egna organisationerna ser ut.

Skrivet av Kristin Sjöholm, Vård- och omsorgscollege Skåne.

Läs mer om vårt ESF-projekt här!

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan