Pressmeddelande 4-5 december

onsdag, 28 november 2018

10 år av samverkan inom vård och omsorg

Vård- och omsorgscollege firar 10 år av samverkan mellan arbetsliv och utbildning för kompetensförsörjning och kvalité i arbete och utbildning i vård och omsorg. Branschen sluter upp vid jubileumskonferensen den 4-5 december för omvärldsspaning, föreläsningar och seminarier om aktuella ämnen och med blicken framåt mot nya möjligheter och utmaningar.

Vård- och omsorgscollege certifierade sitt första college i Värmland 2008. Sen dess har 22 regionala college och drygt 90 lokala college bildats och täcker i stor hela landet. Visionen är att vara Sveriges bästa arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildning som kvalitetssäkrar rätt kompetens i vård och omsorg.

Första dagen handlar om validering av kompetens, språkutveckling, kompetensutveckling, kunskap om demens, välfärdsteknik och hur vi attraherar unga till yrket. Andra dagen presenteras resultat och effekter av ESF-projektet Fokus yrkesutbildning om arbetsplatslärande och hur man jobbar praktiskt med genus och jämställdhet. Följt av tre seminarier: Metoder för ökad attraktion till branschen, Språkkompetens och språkombud, Handledarorganisation i framkant. 

  • På 10 år har VO-College gått från att vara en liten skara eldsjälar till ett rikstäckande nätverk med hundratals engagerade personer på alla nivåer. Genom vårt gemensamma arbete påverkar vi andra organisationer, myndigheter och departement. Vi är en aktör att räkna med. Vad kommer VO-College vara om ytterligare 10 år? Alla ska med och vi skapar framtiden tillsammans säger Agneta Jöhnk avdelningschef vid SKL och ordförande i Vård- och omsorgscollege.

VO-College är en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildning inom vård- och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

VO-College är en ideell förenings som drivs av arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer inom vård och omsorg: SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Sobona och Arbetsgivarföreningen KFO.

Tid och plats

Pressen är välkommen att delta, ta bilder och göra intervjuer. Konferensen hålls på Qality Globe Hotel, Arenavägen 7 Johanneshov den 4 december kl 10-16:30 samt den 5 december kl 9-15. Program bifogas.

Kontaktperson

För mer information ta kontakt med: Ann Gripenlöf mejl 070-6290344

VO-College verksamhetsidé

Förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar för att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och attraktiva utbildningar som matchar arbetslivets behov.

 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR