Nätverksträff med regionala samordnare 22 november

måndag, 3 december 2018

Torsdagen den 22 november hölls årets sista nätverksträff med regionala samordnare i Stockholm. Det var ett tillfälle för samtliga att ta del av vad som händer i VO-College just nu och framöver.

Stämningen var på topp när de regionala samordnare träffades i centrala Stockholm för en hel dags nätverksträff. Under träffen informerades de regionala samordnare om föreningens verksamhet och olika projekt. Bland annat uppdaterades de om arbetet för utveckling av nationell valideringsmodell inom vård och omsorg, liksom arbetet kring framtagandet av förslag på nationell likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen. En del av dagen ägnades åt vårt pågående ESF-projekt "Fokus Yrkesutbildning VO" för att diskutera det kommande projektavslutet nästa år samt implementering av projektresultaten.

Dagen avslutades med jobba fram exempel till en "hisspitch" om VO-College. I grupper uppmanades man klura fram en 30 sekunder lång sammanfattning av vad VO-College är och sedan presentera det - ett roligt sätt att avsluta en rolig dag på.

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering