Undersköterskeexamen - läs Skolverkets regeringsredovisningen här

tisdag, 11 december 2018

Här hittar du Skolverkets redovisning angående förslag till justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet. I redovisningen finns även förslag på förordningsändringar som krävs vid införandet av en undersköterskeexamen. Till höger på sidan finns regeringsredovisningen liksom dess nio bilagor. 

Klicka här för att komma till Skolverkets hemsida.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018