VO-College

Annika Andersson ny ordförande för Vård- och omsorgscollege Skåne

Annika Andersson är till vardags omsorgsdirektör i Helsingborg. Från och med januari 2019 är hon också ordförande i Vård- och omsorgscollege Skåne. I collegesammanhang har hon dock varit med förr – hon var en av initiativtagarna till college i nordöstra Skåne.
”När vi startade upp i nordöstra Skåne var det för att vi såg de gemensamma utmaningarna – både den demografiska med av allt fler äldre, men också att intresset för branschen är lågt. Hur skulle vi kunna jobba tillsammans med de här frågorna?” berättar Annika.

Nu är det alltså collegesamverkan på regional nivå som står näst på tur. Vilka möjligheter ser Annika med det regionala collegearbetet 2019?

”Några exempel - att vidga vår verksamhet till att också innefatta kompetensutveckling för fler yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Och att få arbetsgivarna att se möjligheterna med prao, som nu är obligatoriskt i årskurs åtta och nio. Om vi skapar en praoupplevelse som är ett minne för livet, kommer vi också få fler framtida medarbetare.”

Utmaningen, menar Annika, är att tydliggöra vad collegesamverkan faktiskt innebär.

”Det handlar om samverkan! Hur kan vi vara attraktiva arbetsgivare? Hur kan vi locka fler till branschen? Det är det collegesamverkan handlar om! Men det gäller att visa vad det konkreta värdet är för våra medarbetare, chefer och politiker - för det finns vinster för alla.”

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com