VO-College

"Vi bara kör" - peer learning för undersköterskor på Ängelholms sjukhus

Vad är peer learning, och vilka förutsättningar behöver finnas inom VO-college för att kunna genomföra peer learning för undersköterskor? Det var den övergripande frågan som diskuterades vid en workshop som genomfördes i Malmö i november. Med på workshopen var bland andra handledare Jenny Carlsson och lärare Åse Bygren, som under våren 2019 kommer att testa modellen på sjukhuset i Ängelholm. Med i planeringen är också VO-college Skånes lokala processledare i Ängelholm, Marie Falkheden.

-        Vi bestämde oss på väg hem från workshopen att det här var något vi ville prova. Vi bara kör! Det ligger också lite i Hälsostadens anda, att testa trots att allt inte är hundra procent färdigtänkt och kartlagt. Sen kommer vi förstås att utvärdera hur det har gått, både var för sig och tillsammans med eleverna, för att kunna utveckla konceptet vidare, berättar Jenny och Åse.

 Tanken rimmar väl med de råd forskaren Marie Stenberg gav vid VO-collegeworkshopen: ”Start low, go slow”, börja i liten skala och utvärdera sen. Se till att nyckelpersoner, som handledare och lärare, är med på banan från början.

 

Vecka 7 kommer de första eleverna från yrkesvux i Ängelholm. Praktiken är fyra veckor lång.

-        Eleverna känner sig taggade, berättar Åse. De upplever också att det är en trygghet att vara två.

Förberedelserna i skolan har inför premiären inte varit så utförliga av förklarliga skäl, då tiden från tanke till handling varit kort. Eleverna i kommande årskurser förbereds däremot redan – i linje med vad forskningen säger om att peer learning blir bäst om skolundervisningen kopplas på i tidigt skede.

-        Jag tror mycket på den här metoden, säger Åse. Det är ett aktivt sätt att lära och eleverna tar större ansvar för sin utbildning.

Jenny Carlsson kommer att ansvara för elevernas handledning på arbetsplatsen, rehabavdelningen på Ängelholms sjukhus. Som handledare steg 1-3 är hennes kunskaper om handledning stora och hon har god kunskap om vad peer learning är.

-        Peer learning kommer att ställa högre krav på att aktiviteterna är strukturerade! En utmaning för oss på rehab kommer också vara att få patienterna att förstå varför det kommer flera elever samtidigt. För bästa resultat är det också viktigt att hela arbetsplatsen involveras.

 

Vad är peer learning?

Peer learning är en pedagogisk metod för handledning, där två elever handleds samtidigt. Metoden utvecklar elevernas förmåga att samarbeta, söka kunskap, och reflektera kring uppgifter kopplade till kursmålen.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com