Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor

tisdag, 12 februari 2019

Jag fick en intressant fråga från en av våra rektorer i Uppsala län gällande ersättningar för elever på de gymnasiala yrkesprogrammen.

Hon frågade mig om jag visste vad man bygger riksprislistan, då det skiljer sig ca 77 tkr/elev/läsår mellan fordon och VO programmet.

Det kan också uppfattas att det finns en rödtråd utifrån ett genusperspektiv i detta, då traditionella kvinnliga yrkesprogram har lägst ersättning och traditionella manliga yrken den högre ersättningen.

Exemplevis har BF 99,4 tkr, VO 102 tkr, Bygg och anläggning 127 tkr, fordon 177 tkr.

Då jag inte hade svaret skickade jag den vidare till Skolverkets upplysningstjänst

Deras svar blev att Riksprislistan bestäms av Skolverket och beloppen grundar sig på kommunernas budgeterade bidragsbelopp per elev, program och i fyra fall även inriktning från de kommuner och landsting som anordnar utbildningarna i egen regi. Riksprislistan anger det belopp som en elevs hemkommun ska betala till enskild huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.

Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. På statistiska centralbyråns webbplatswww.bidragsbelopp.scb.se  kan du välja gymnasieprogram och se vilka kommuner som anordnar/erbjuder programmet. Där finns också övergripande information om budgeterade belopp. Detaljerad information om kommunens budget kan endast lämnas av respektive kommun.

Jag checkade Uppsala läns kommuner gällande budgeterade belopp för de olika gymnasieprogrammen och det skiljer sig rätt mycket. I en kommun är ersättningen för VO programmet 91,1 tkr och för Fordon i en annan kommun 199,5 tkr.

Elisabeth Adriansson Sandberg. tf Regional processledare

 

 

Nyheter

 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer

 • 21nov2019

  Internationellt intresse för svenska språkombud