Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor

tisdag, 12 februari 2019

Jag fick en intressant fråga från en av våra rektorer i Uppsala län gällande ersättningar för elever på de gymnasiala yrkesprogrammen.

Hon frågade mig om jag visste vad man bygger riksprislistan, då det skiljer sig ca 77 tkr/elev/läsår mellan fordon och VO programmet.

Det kan också uppfattas att det finns en rödtråd utifrån ett genusperspektiv i detta, då traditionella kvinnliga yrkesprogram har lägst ersättning och traditionella manliga yrken den högre ersättningen.

Exemplevis har BF 99,4 tkr, VO 102 tkr, Bygg och anläggning 127 tkr, fordon 177 tkr.

Då jag inte hade svaret skickade jag den vidare till Skolverkets upplysningstjänst

Deras svar blev att Riksprislistan bestäms av Skolverket och beloppen grundar sig på kommunernas budgeterade bidragsbelopp per elev, program och i fyra fall även inriktning från de kommuner och landsting som anordnar utbildningarna i egen regi. Riksprislistan anger det belopp som en elevs hemkommun ska betala till enskild huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen.

Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig som regel på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. På statistiska centralbyråns webbplatswww.bidragsbelopp.scb.se  kan du välja gymnasieprogram och se vilka kommuner som anordnar/erbjuder programmet. Där finns också övergripande information om budgeterade belopp. Detaljerad information om kommunens budget kan endast lämnas av respektive kommun.

Jag checkade Uppsala läns kommuner gällande budgeterade belopp för de olika gymnasieprogrammen och det skiljer sig rätt mycket. I en kommun är ersättningen för VO programmet 91,1 tkr och för Fordon i en annan kommun 199,5 tkr.

Elisabeth Adriansson Sandberg. tf Regional processledare

 

 

Nyheter

 • 8apr2020

  Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 • 6apr2020

  Nyhetsbrev nr 1 2020

 • 2apr2020

  Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

 • 30mar2020

  Certifieringar inom samverkan 2019

 • 30mar2020

  Arbete med förslag till yrkesprov

 • 30mar2020

  Främjandemedel för fortsatt arbete med språkutvecklande arbetsplatser

 • 23mar2020

  VO-College stödjer nationell samordnare för äldreomsorgen

 • 23mar2020

  Tillfällig förändring i certifieringsprocessen

 • 20mar2020

  Hantering av apl och LIA under nuvarande omständigheter

 • 20mar2020

  Nya ämnesplaner för VO- och BF-programmen