Furuboda folkhögskola – den första certifierade folkhögskolan

fredag, 8 mars 2019

VO-College välkomnar Furuboda folkhögskola i Kristinastad som den första folkhögskolan som blivit certifierad i VO-College. De ingår nu i lokalt VO-College Nordöstra Skåne.

Folkhögskolor ger normalt inte betyg utan ett studieomdöme till sina elever men Furuboda folkhögskola har beviljats betygsrätt för vård- och omsorgsutbildning enligt Skolverkets yrkespaket och VO-College diplomregler. Därför kunde de också ansöka om certifiering i VO-College.

Dagen efter Lucia besökte VO-College certifierare Ann Gripenlöf Furuboda folkhögskola för ett certifieringsbesök. Det var ett inspirerade möte med engagerade lärare och elever. Trettio handplockade och mycket motiverade elever läser yrkespaketet i vård och omsorg. Flera elever är nyanlända och i utbildningen ingår språkundervisning med generöst språkstöd för att ge goda förutsättningar för ett lyckat arbetsliv.   

Folkhögskolor tillämpar en pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. En utbildning som på många sätt är individanpassad och ger ett fint och gynnsamt utbildnings- och utvecklingsklimat.

VO-College välkomnar Furuboda Folkhögskola och önskar skola och eleverna lycka till.

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt