Workshop om validering

tisdag, 26 mars 2019

Vård- och omsorgscollege presenterar sin modell för validering inom vård och omsorg i  Göteborg den 10 juni och Stockholm den 12 juni.

Du som är ämneskunnig yrkeslärare inbjuds att delta. Vi presenterar modellen med alla dess underlag för kartläggning och bedömning etcetera. Du får möjlighet att reflektera och diskutera med kollegor från hela landet.

Vi vill gärna att du förbereder dig genom att läsa och sätta dig in i Vård och omsorgscollege Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege.

Du som inte arbetat med validering bör genomföra Skolverkets webbutbildning Valideringsarbete i teori och praktik - en introduktion.

Tid och plats

10 juni i Göteborg på Scandic Crown Göteborg, Polhemsplatsen 3

12 juni i Stockholm i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Klockan 10-16 fika serveras från klockan 9:30

Anmälan och avgift

Vi vill ha din anmälan senast den 24 maj

Konferensavgiften är 1 100 kronor exklusive moms

Vi ser fram emot en intensiv och utvecklande heldag kring validering – tillsammans med dig.

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR