Lyft språket på jobbet!

fredag, 5 april 2019

Uppsala län har idag ett 60-tal språkombud tack vare ESF projektet KIVO-C. Språkombudsutbildningen ägs av Vård- och omsorgscollege och är varumärkesskyddat.

Vi kommer fortsätta satsa på utbildning och nätverk för språkombuden, genom att vår arbetsgrupp som på uppdrag av VO-College Uppsala läns styrgrupp arbetar med aktiviteter för att i samverkan skapa språkutvecklande arbetsplatser.

En annan arbetsgrupp arbetar med att det i Uppsala län ska finns utbildade handledare enligt de nationella riktlinjerna och att utbildningen ger handledaren verktyg för att kunna handleda språkutvecklande.

På bilden ser ni projektledare för KIVO-C och processledare för Vård och Omsorgscollege Uppsala län med ett exemplar av ”Lyft språket på jobbet!” en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, och som du kan beställa på Vård- och omsorgscollege hemsida.

text av Elisabeth Adriansson Sandberg

Nyheter

 • 8apr2020

  Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 • 6apr2020

  Nyhetsbrev nr 1 2020

 • 2apr2020

  Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

 • 30mar2020

  Certifieringar inom samverkan 2019

 • 30mar2020

  Arbete med förslag till yrkesprov

 • 30mar2020

  Främjandemedel för fortsatt arbete med språkutvecklande arbetsplatser

 • 23mar2020

  VO-College stödjer nationell samordnare för äldreomsorgen

 • 23mar2020

  Tillfällig förändring i certifieringsprocessen

 • 20mar2020

  Nya ämnesplaner för VO- och BF-programmen

 • 20mar2020

  Hantering av apl och LIA under nuvarande omständigheter