Lyft språket på jobbet!

fredag, 5 april 2019

Uppsala län har idag ett 60-tal språkombud tack vare ESF projektet KIVO-C. Språkombudsutbildningen ägs av Vård- och omsorgscollege och är varumärkesskyddat.

Vi kommer fortsätta satsa på utbildning och nätverk för språkombuden, genom att vår arbetsgrupp som på uppdrag av VO-College Uppsala läns styrgrupp arbetar med aktiviteter för att i samverkan skapa språkutvecklande arbetsplatser.

En annan arbetsgrupp arbetar med att det i Uppsala län ska finns utbildade handledare enligt de nationella riktlinjerna och att utbildningen ger handledaren verktyg för att kunna handleda språkutvecklande.

På bilden ser ni projektledare för KIVO-C och processledare för Vård och Omsorgscollege Uppsala län med ett exemplar av ”Lyft språket på jobbet!” en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, och som du kan beställa på Vård- och omsorgscollege hemsida.

text av Elisabeth Adriansson Sandberg

Nyheter

 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer

 • 21nov2019

  Internationellt intresse för svenska språkombud