Lyft språket på jobbet!

fredag, 5 april 2019

Uppsala län har idag ett 60-tal språkombud tack vare ESF projektet KIVO-C. Språkombudsutbildningen ägs av Vård- och omsorgscollege och är varumärkesskyddat.

Vi kommer fortsätta satsa på utbildning och nätverk för språkombuden, genom att vår arbetsgrupp som på uppdrag av VO-College Uppsala läns styrgrupp arbetar med aktiviteter för att i samverkan skapa språkutvecklande arbetsplatser.

En annan arbetsgrupp arbetar med att det i Uppsala län ska finns utbildade handledare enligt de nationella riktlinjerna och att utbildningen ger handledaren verktyg för att kunna handleda språkutvecklande.

På bilden ser ni projektledare för KIVO-C och processledare för Vård och Omsorgscollege Uppsala län med ett exemplar av ”Lyft språket på jobbet!” en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande, och som du kan beställa på Vård- och omsorgscollege hemsida.

text av Elisabeth Adriansson Sandberg

Nyheter

 • 13okt2020

  Ta chansen att påverka!

 • 29sep2020

  Nyhetsbrev 3 2020

 • 23sep2020

  Certifieringar fram till september

 • 23sep2020

  Distansen till trots – mycket på gång inom VO-College i höst

 • 23sep2020

  Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

 • 21sep2020

  Från vikariat till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

 • 17sep2020

  VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

 • 27aug2020

  Korta utbildningar i yrkeshögskolan

 • 27aug2020

  Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet

 • 25aug2020

  Språket på jobbet