Härligt engagemang under planeringsdagarna för regional och lokala styrgrupper i Örebro län!

fredag, 24 maj 2019

Den 20-21 maj träffades regional och lokala styrgrupper i Örebro län på Rosängen i Örebro för att få koll på nuläget i länet inom VO-College och för att blicka framåt.

 

Syftet med dagarna var att:

Stärka det pågående arbetet utifrån årsplan 2019, gemensamt planera fokusområden för VO-College Örebro län 2020 och utveckla samarbetet mellan lokal och regional nivå.

Resultat som vi ville nå med planeringsdagarna:

• Vi har en tydlig bild av aktiviteter/insatser inom våra prioriterade områden
• Vi ser hur vi kan stärka kopplingen mellan regionalt VO-College och lokala VO-College

 

Första dagen fick vi inspiration och diskuterade kring språkombud, handledarutbildning, validering, differentierade arbetsuppgifter och attraktion. Våra 11 nya yrkesambassadörer var på plats och presenterade sig. 

 

Dag två fördjupade vi oss i våra arbetsformer, tog fram styrkor och svagheter. Arbetade vidare med svagheterna och hur vi kan stärka kopplingen mellan regional och lokal nivå. 

 

Det fanns ett stort engagemang hos alla deltagare under dagarna och mycket kom fram som vi ska jobba vidare med!

Nyheter

 • 23sep2020

  Certifieringar fram till september

 • 23sep2020

  Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

 • 21sep2020

  Från vikariat till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

 • 17sep2020

  VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

 • 27aug2020

  Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet

 • 27aug2020

  Korta utbildningar i yrkeshögskolan

 • 25aug2020

  Språket på jobbet

 • 17aug2020

  VO-College nya logotyp

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar