Härligt engagemang under planeringsdagarna för regional och lokala styrgrupper i Örebro län!

fredag, 24 maj 2019

Den 20-21 maj träffades regional och lokala styrgrupper i Örebro län på Rosängen i Örebro för att få koll på nuläget i länet inom VO-College och för att blicka framåt.

 

Syftet med dagarna var att:

Stärka det pågående arbetet utifrån årsplan 2019, gemensamt planera fokusområden för VO-College Örebro län 2020 och utveckla samarbetet mellan lokal och regional nivå.

Resultat som vi ville nå med planeringsdagarna:

• Vi har en tydlig bild av aktiviteter/insatser inom våra prioriterade områden
• Vi ser hur vi kan stärka kopplingen mellan regionalt VO-College och lokala VO-College

 

Första dagen fick vi inspiration och diskuterade kring språkombud, handledarutbildning, validering, differentierade arbetsuppgifter och attraktion. Våra 11 nya yrkesambassadörer var på plats och presenterade sig. 

 

Dag två fördjupade vi oss i våra arbetsformer, tog fram styrkor och svagheter. Arbetade vidare med svagheterna och hur vi kan stärka kopplingen mellan regional och lokal nivå. 

 

Det fanns ett stort engagemang hos alla deltagare under dagarna och mycket kom fram som vi ska jobba vidare med!

Nyheter

 • 22jan2020

  NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

 • 22jan2020
 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer