Nu startar en spännande samverkansresa

onsdag, 29 maj 2019

Den 3 maj undertecknade samtliga kommundirektörer i Uppsala län (Älvkarleby ingår i Gävleborg) och regiondirektören ett samverkans avtal där de åtar sig att ta ett gemensamt ansvar för utveckling och uppföljning utifrån den gemensamma ansökan till VO-College.  Arbetsförmedlingen och Kommunal ingår också som parter i VO-College Uppsala län.

Övriga arbetsgivaraktörer i länet och privata certifierade utbildare har/kommer att teckna acceptansavtal och kommer att arbeta enligt våra gällande stadgar, samverkansavtalet, apl/LIA-avtal och nationella riktlinjer.

Nu startar vi vår spännande samverkansresa i länet för att nå vår vision och våra mål. Du hänger väl på :)

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till vår ansökan, utan er hade det inte varit möjligt!

Carina Kumlin, Ulla Holmström, Karina Bodin, Ulrica Stjerngren, Gabriella Westerberg och Elisabeth Adriansson Sandberg

Vill du veta mer tar du kontakt med lokala ordförande, regional ordförande eller processledaren

VO-College Uppsala län mål 2019-2024:

 • Vård- och omsorgscollege är år 2024 det självklara forumet i kompetensförsörjningsfrågor kopplat till gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa, vård- och omsorgsområdet
 • Rekryteringsbehovet av nyanställd personal som har genomgått gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa- vård- och omsorgsområdet är tillgodosett 2024
 • Behovet av bas- och specialistutbildningar till redan anställd personal kan år 2024 tillgodoses utifrån arbetsmarknadens behov

Nyheter

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse

 • 4dec2020

  Ny rapport: Äldreomsorgen - den svaga länken i Sveriges coronastrategi?