Nu startar en spännande samverkansresa

onsdag, 29 maj 2019

Den 3 maj undertecknade samtliga kommundirektörer i Uppsala län (Älvkarleby ingår i Gävleborg) och regiondirektören ett samverkans avtal där de åtar sig att ta ett gemensamt ansvar för utveckling och uppföljning utifrån den gemensamma ansökan till VO-College.  Arbetsförmedlingen och Kommunal ingår också som parter i VO-College Uppsala län.

Övriga arbetsgivaraktörer i länet och privata certifierade utbildare har/kommer att teckna acceptansavtal och kommer att arbeta enligt våra gällande stadgar, samverkansavtalet, apl/LIA-avtal och nationella riktlinjer.

Nu startar vi vår spännande samverkansresa i länet för att nå vår vision och våra mål. Du hänger väl på :)

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till vår ansökan, utan er hade det inte varit möjligt!

Carina Kumlin, Ulla Holmström, Karina Bodin, Ulrica Stjerngren, Gabriella Westerberg och Elisabeth Adriansson Sandberg

Vill du veta mer tar du kontakt med lokala ordförande, regional ordförande eller processledaren

VO-College Uppsala län mål 2019-2024:

 • Vård- och omsorgscollege är år 2024 det självklara forumet i kompetensförsörjningsfrågor kopplat till gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa, vård- och omsorgsområdet
 • Rekryteringsbehovet av nyanställd personal som har genomgått gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa- vård- och omsorgsområdet är tillgodosett 2024
 • Behovet av bas- och specialistutbildningar till redan anställd personal kan år 2024 tillgodoses utifrån arbetsmarknadens behov

Nyheter

 • 8apr2020

  Introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 • 6apr2020

  Nyhetsbrev nr 1 2020

 • 2apr2020

  Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

 • 30mar2020

  Certifieringar inom samverkan 2019

 • 30mar2020

  Arbete med förslag till yrkesprov

 • 30mar2020

  Främjandemedel för fortsatt arbete med språkutvecklande arbetsplatser

 • 23mar2020

  VO-College stödjer nationell samordnare för äldreomsorgen

 • 23mar2020

  Tillfällig förändring i certifieringsprocessen

 • 20mar2020

  Nya ämnesplaner för VO- och BF-programmen

 • 20mar2020

  Hantering av apl och LIA under nuvarande omständigheter