Nu startar en spännande samverkansresa

onsdag, 29 maj 2019

Den 3 maj undertecknade samtliga kommundirektörer i Uppsala län (Älvkarleby ingår i Gävleborg) och regiondirektören ett samverkans avtal där de åtar sig att ta ett gemensamt ansvar för utveckling och uppföljning utifrån den gemensamma ansökan till VO-College.  Arbetsförmedlingen och Kommunal ingår också som parter i VO-College Uppsala län.

Övriga arbetsgivaraktörer i länet och privata certifierade utbildare har/kommer att teckna acceptansavtal och kommer att arbeta enligt våra gällande stadgar, samverkansavtalet, apl/LIA-avtal och nationella riktlinjer.

Nu startar vi vår spännande samverkansresa i länet för att nå vår vision och våra mål. Du hänger väl på :)

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till vår ansökan, utan er hade det inte varit möjligt!

Carina Kumlin, Ulla Holmström, Karina Bodin, Ulrica Stjerngren, Gabriella Westerberg och Elisabeth Adriansson Sandberg

Vill du veta mer tar du kontakt med lokala ordförande, regional ordförande eller processledaren

VO-College Uppsala län mål 2019-2024:

 • Vård- och omsorgscollege är år 2024 det självklara forumet i kompetensförsörjningsfrågor kopplat till gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa, vård- och omsorgsområdet
 • Rekryteringsbehovet av nyanställd personal som har genomgått gymnasie- eller vuxenutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom hälsa- vård- och omsorgsområdet är tillgodosett 2024
 • Behovet av bas- och specialistutbildningar till redan anställd personal kan år 2024 tillgodoses utifrån arbetsmarknadens behov

Nyheter

 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund

 • 9dec2019

  Rikskonferens 2019 - presentationer

 • 21nov2019

  Internationellt intresse för svenska språkombud