Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

måndag, 17 juni 2019

Slutbetänkandet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) om reglering av yrket undersköterska är nu ute på remiss.

Remissvaren ska skickas till Socialdepartementet senast 20 september 2019.

Läs slutbetänkandet och vilka instanser som har fått den på remiss

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan