Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

måndag, 17 juni 2019

Slutbetänkandet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) om reglering av yrket undersköterska är nu ute på remiss.

Remissvaren ska skickas till Socialdepartementet senast 20 september 2019.

Läs slutbetänkandet och vilka instanser som har fått den på remiss

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR