Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

måndag, 17 juni 2019

Slutbetänkandet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) om reglering av yrket undersköterska är nu ute på remiss.

Remissvaren ska skickas till Socialdepartementet senast 20 september 2019.

Läs slutbetänkandet och vilka instanser som har fått den på remiss

 

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering