VO-College

VO-college Skåne växlar upp med fler utbildare av handledare steg 3

Skånes - och Sveriges - första utbildning av handledare steg 3 gick av stapeln hösten 2016, och redan efter pilotomgången framgick att satsningen på en ny handledarroll landat rätt. Handledarna steg 3 blev det stöd för både kollegor och chefer som efterfrågats, och fungerar som en katalysator för att vidareutveckla och höja kvalitén på handledningen på arbetsplatserna. 

Nu startar en utbildning för utbildare av steg 3 under ledning av VO-college Skånes processledare, Gunilla Kajrup-Aspeborg.   

"Det är viktigt att kvalitetssäkra även utbildarperspektivet för att säkerställa att utbildningen av steg 3 blir som den är tänkt, och det är sårbart att bara ha en utbildare i Skåne, som är fallet idag," säger hon. 

Efter höstens kurs kommer ytterligare tre utbildare av steg 3 finnas på plats. Gunilla Kajrup-Aspeborg framhåller de nya utbildarnas olika bakgrund som en styrka. 

"Med de nya utbildarna följer en mångfald av kompetenser. En chef, en undersköterska som själv gått steg 3-utbildningen, och två lärare kommer att gå kursen i höst och de kommer var och en hitta sitt sätt att utbilda samtidigt som de har ett stöd i varandra."

Ulla Lundström från Ängelholm är en av de fyra som går utbildningen.  

"Jag har alltid velat lära mer, det är häftigt med nya idéer! Jag tror att det finns ett behov av fler handledare steg 3 och det är mycket som är vunnet med att ha fler utbildare."

Yvonne Nilsson, Sofia Andersson och Mubera Haurdic som också är blivande utbildare av steg 3 håller med. 

"Hos min arbetsgivare pratar man om hur steg 3-handledare kan användas vid till exempel validering, ett av flera skäl att utbilda fler, berättar Mubera Haurdic som är undersköterska och själv gick utbildningen hösten 2016.
"Jag har själv haft stor nytta av utbildningen och det har blivit en merit i arbetslivet," fortsätter hon. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com