VO-College Gävleborg är återcertifierade för ny femårsperiod!

fredag, 30 augusti 2019

Under ett drygt år har vi samlat oss och utvärderat vår samverkan samt beslutat oss för vilka viktiga frågor som ska vara i fokus för vårt arbete de närmsta åren. Under slutet av våren -19 har vi haft besök av nationella granskare som nu godkänt oss som regionalt och lokala VO-College under kommande femårsperiod.

Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att vi har en strukturerad samverkan mellan arbetsliv och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen till vård och omsorg.

I VO-College Gävleborg finns ett stort engagemang både lokalt och regionalt för att utveckla samverkan. Under kommande femårsperiod har vi följande, gemensamma mål i fokus:

 • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens
 • Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg

Ett stort tack till alla som varit delaktiga i arbetet under återcertifieringen!

Nyheter

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar

 • 17jun2020

  Semesterstängt på kansliet

 • 17jun2020

  Nyhetsbrev 2 2020

 • 11jun2020

  Reglering av undersköterskeyrket

 • 9jun2020

  Slutrapport Fokus Yrkesutbildning VO

 • 9jun2020

  Löpande info om Äldreomsorgslyftet

 • 5jun2020

  Ändring av skollagen för komvux

 • 1jun2020

  MYH har publicerat omvärldsanalys för 2020

 • 20maj2020

  VO-College medverkar på TV-sänd temadag