VO-College Gävleborg är återcertifierade för ny femårsperiod!

fredag, 30 augusti 2019

Under ett drygt år har vi samlat oss och utvärderat vår samverkan samt beslutat oss för vilka viktiga frågor som ska vara i fokus för vårt arbete de närmsta åren. Under slutet av våren -19 har vi haft besök av nationella granskare som nu godkänt oss som regionalt och lokala VO-College under kommande femårsperiod.

Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att vi har en strukturerad samverkan mellan arbetsliv och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen till vård och omsorg.

I VO-College Gävleborg finns ett stort engagemang både lokalt och regionalt för att utveckla samverkan. Under kommande femårsperiod har vi följande, gemensamma mål i fokus:

 • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
 • Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens
 • Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg

Ett stort tack till alla som varit delaktiga i arbetet under återcertifieringen!

Nyheter

 • 22jan2020
 • 22jan2020

  NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

 • 17jan2020

  Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • 9jan2020

  Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll

 • 19dec2019

  Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

 • 18dec2019

  Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

 • 16dec2019

  Kansliet stängt över Jul och Nyår

 • 12dec2019

  Första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

 • 10dec2019

  Det här hände vid Rikskonferens 2019

 • 9dec2019

  Årets handledare 2019 kommer från Östersund