Välkommen till språkdagen 4 december i Stockholm

fredag, 6 september 2019

Vi arrangerar en halvdag som handlar om hur språkutvecklande arbetsplatser kan bidra till bättre kvalitet inom vård och omsorg.
Vi summerar ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO samt tar del av erfarenheter från VO-College Örebro län som arbetat med att skapa strukturer kring språkombudskonceptet.

När: 4 december 13.00 – 16.30
Var: Stockholm, Folkets Hus, rum 307, Barnhusgatan 12–14

 

 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR