Välkommen till språkdagen 4 december i Stockholm

fredag, 6 september 2019

Vi arrangerar en halvdag som handlar om hur språkutvecklande arbetsplatser kan bidra till bättre kvalitet inom vård och omsorg.
Vi summerar ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO samt tar del av erfarenheter från VO-College Örebro län som arbetat med att skapa strukturer kring språkombudskonceptet.

När: 4 december 13.00 – 16.30
Var: Stockholm, Folkets Hus, rum 307, Barnhusgatan 12–14

 

 

NKR synliggör området stöd till personer med funktionsnedsät

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt