Vård- och omsorgscollege medverkar i Skolverkets försök med yrkesprov

måndag, 23 september 2019

Kan yrkesprov bidra till att styrka elevernas anställningsbarhet? Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att praktiskt pröva detta. Myndigheten har bjudit in Vård- och omsorgscollege att representera de nationella yrkesutbildningarna inom vård och omsorg i försöksverksamheten.

– I dag gör eleverna på de nationella yrkesprogrammen ett gymnasiearbete i slutet av sin utbildning för att testa yrkeskunskaperna. Yrkesprovet ska vara likvärdigt för både ungdomar och vuxna eftersom de har läst samma yrkeskurser. Vi ser mycket fram emot att arbeta fram ett modernt, relevant och likvärdigt yrkesprov för alla vård- och omsorgsutbildningar, säger Maria Dejevik och Helena Rehnberg, yrkeslärare inom vård och omsorg vid Kunskapsförbundet Väst, som projektleder arbetet.

– Jag ser fram emot att följa Marias och Helenas arbete. Vi kommer även att hålla er som följer Vård- och omsorgscollege verksamhet informerade om vad som händer i försöksverksamheten med yrkesprov, säger Zenita Cider, VD för Vård- och omsorgscollege.

Yrkesprov och validering

Försöksverksamheten ska också pröva om ett yrkesprov kan användas i valideringsarbetet för elever inom vuxenutbildningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet. Maria Dejevik har stor kunskap inom det området eftersom hon ingick i den arbetsgrupp som nyligen tagit fram Vård- och omsorgscollege nya nationella valideringsmodell för vårdbiträden och undersköterskor

Fakta och tidplan

Ett flertal branscher, till exempel Teknikföretagen, Installatörsföretagen och Byggindustrins yrkesnämnd, har redan påbörjat arbetet med att ta fram yrkesprov för sina respektive utbildningar. Arbete med att ta fram ett yrkesprov för vård och omsorg på försök startades i slutet av augusti 2019. År 2021 ska Vård- och omsorgscollege vara klara att presentera sina erfarenheter och förslag för Skolverket. Och 2022 ska regeringen ta beslut om hur den ställer sig till yrkesprov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella yrkesprogram. Läs mer på Skolverkets hemsida

Bildtext: Leder Vård- och omsorgscollege försök med yreksprov. Från vänster Maria Dejevik och Helena Rehnberg, yrkeslärare inom vård och omsorg vid Kunskapsförbundet Väst.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt