VO-College

"Involvera nyckelpersoner, som handledare och lärare, redan från början!"

fredag, 4 oktober 2019

Det var ett av råden Marie Stenberg, forskare på Peer learning vid Malmö universitet, gav vid sin första workshop med Vård- och omsorgscollege i november 2018. I fredags följdes rådet upp – med en gemensam träff på temat. Runt 50 vård- och omsorgslärare och lika många handledare steg 3 fanns på plats för att lyssna på Marie och diskutera med varandra. Hur kan vi ta peer learning vidare i våra lokala college?

Pedagogiska vinster med peer learning

Det är lätt att lockas till peer learning för att man behöver fler APL-platser. Men de största vinsterna är pedagogiska, berättar Marie Stenberg. Eleverna lyssnar och lär på ett helt annat sätt när de vet att de själva ska ansvara för att i nästa steg undervisa sin medstudent. Peer learning ger elever som kan kommunicera och artikulera sin förståelse.

”Det kan vara en utmaning för handledaren att lämna över ansvaret till eleverna. Men det aktiva lärande som peer learning innebär är en stor pedagogisk vinst”, berättar Marie.

Cheferna måste med på tåget

Hur kan man underlätta implementeringen av peer learning i våra lokala college?

Förberedelser, både för elever och personal på arbetsplatserna, är viktigt. Eleverna behöver lära sig redan i skolan vad peer learning som modell innebär och vilka förväntningar som ställs på dem. Personalen behöver vara förberedda för ett nytt sätt att arbeta och tänka. Och mandatet att få satsa på det nya måste finnas.

Anette Umenmark, lärare på Komvux i Malmö, var en av deltagarna.

”Nästa steg för oss är att få till en plattform för det här lokalt”, menade hon. Peer learning är mer sunt förnuft än rocket science, men vi måste samarbeta. Och cheferna måste med på tåget!”

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com