Det här hände vid Rikskonferens 2019

tisdag, 10 december 2019

Ministern var på plats. Och dessutom handlade det om vårdrobotar, skoltävlingar, Yrkeshögskolans expansion och Sveriges bästa handledare. Allt detta på årets Rikskonferens, där 250 deltagare från hela landet fick lära sig mycket nytt och – kanske bäst av allt – träffa en av världens bästa undersköterskor, bronsmedaljören från Yrkes-VM, Jonna Mjörnell.

VO-College årliga Rikskonferens, som arrangerades i Stockholm den 5 december, bjöd på ett fullspäckat program.

Yrkestävlingar

Först ut, efter att VO-College VD Zenita Cider hälsat välkommen, var Pontus Slättman, VD för Worldskills Sweden och bronsmedaljören från Yrkes-VM i Kazan i Ryssland, Jonna Mjörnell.

Yrkestävlingar har visat sig vara ett väldigt bra sätt att väcka intresse för yrkesutbildningar, menade Pontus Slättman:

– Attraktionen till yrkesprogrammen har ökat de senaste åren, det visar våra mätningar. Än så länge har inte söktrycket påverkats, men att attraktionen ökat är ett viktigt steg.

 Att yrkestävlingarna kan väcka intresset var inte svårt att förstå när Jonna Mjörnell tog över scenen. Hennes entusiasm och glädje över jobbet som undersköterska tog hela auditoriet med storm. Jonnas coach, Cina Johansson, tackades också med en bukett blommor.

Under hösten har även ett nytt koncept för yrkestävlingar – skoltävlingar – testats på fyra orter. Ingrid Säterberg och Catarina Lindahl-Petäjä berättade om arbetet och det stora genomslag som man fick i medierna i samband med tävlingarna.

Årets handledare 2019

Börje Nilsson, stödassistent och undersköterska vid Östersunds kommun utsågs till Årets handledare 2019. Priset delades ut av Elisabeth Haug ombudsman på Kommunal, här i rollen som ordförande i juryn för Årets handledare 2019. Läs mer om Årets handledare 2019

Utveckling inom utbildning, hälsa och teknik

Efter denna tävlingsinriktade inledning bjöd dagen på flera viktiga föreläsningar om utvecklingen inom utbildningsväsendet, om teknikforskning och om ett intressant hälsoprojekt för VO-collegeelever i Gävleborg. De flesta av presentationerna som visades finns för nedladdning här intill.  

Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, berättade om framtidsplanerna för vård- och omsorgsprogrammet. Förändringarna som kommer att föreslås är omfattande, med sju nya ämnen, fem reviderade och fem nedlagda.

– Programmet föreslås i stort sett bli helt sammanhållet med 1400 poäng i den programgemensamma delen, förklarade Eva Ekstedt Salzmann.

Christer Bergqvist, stf generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade om den mycket snabba expansionen som yrkeshögskolan genomgått de senaste åren. Från 20 000 studerande vid sekelskiftet till nästan 55 000 förra året.

– Ökningstakten kommer fortsätta de närmaste åren, berättade Christer Bergqvist.

Lars-Magnus Keller, ledamot i den regionala styrgruppen inom VO-College i region Gävleborg, berättade tillsammans med Sven Blomqvist, lektor på det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle, om ett projekt för att hjälpa eleverna till bättre hälsa.

– Vi såg att elevernas fysiska kapacitet var relativt låg och att de inte var medvetna om detta. Vårt förslag är att man inom vårdutbildningen genomför fysiska tester för att uppmärksamma eleverna på vikten av att utveckla den fysiska kapaciteten, sa Lars-Magnus Keller.

Därefter berättade Britt Östlund, Professor i teknisk vårdvetenskap vid KTH om hur teknikutvecklingen inom äldreomsorgen är beroende av vårdprofessionens kunskaper.

– Ingenjörerna behöver den kunskap som undersköterskor besitter. Robotarna är på väg in i äldreomsorgen, men de kan inte utvecklas av ingenjörerna själva. De behöver vårdens kunskaper för att det ska bli väl fungerande. Vi behöver inte bara lära oss hur prylarna fungerar på utbildningarna, vi behöver lära oss hur vi kan vara med och påverka utbildningen, sa Britt Östlund.

Utbildningsministern hyllade VO-College

Dagens final utgjordes av skolminister Anna Ekström som hyllade det arbete som görs av alla inom VO-College.

– Bristen på undersköterskor är ett av våra riktigt stora problem i Sverige. Vi har gjort stora investeringar i välfärden och vi kommer att fortsätta med nya satsningar. Vi har gjort jättesatsningar på yrkeshögskolan och på Komvux. Men vi måste få fler att söka till utbildningarna, framhöll Anna Ekström.

– Med ert engagemang hoppas jag att vi ska lyfta detta fantastiska yrke som vård och omsorg är. Jag är så tacksam för det jobb ni gör!

Bilder från dagen

Zenita Cider, VD för VO-College, modererade Rikskonferensen som hölls i Stockholm den 5 december.

”Jag hade gåshud i två timmar under invigningen av Yrkes-VM. Att delta i tävlingarna i Kazan är det häftigaste jag varit med om i mitt liv”. Jonna Mjörnell, undersköterskan från Danderyds sjukhus som tog bronsmedalj på Yrkes-VM i augusti, berättade om glädjen och lärdomarna från sommarens tävlingar. 

Cina Johansson, till vardags undersköterska och koordinator vid region Jämtland Härjedalen, coachade Jonna Mjörnell inför Yrkes-VM i somras i Kazan i Ryssland. Hon fick en bukett blommor på Rikskonferensen som tack för sina insatser.

Ingrid Säterberg och Catarina Lindahl-Petäjä delprojektledare i World Skills Swedens projekt med skoltävlingar. Under VO-Collegeveckan i år testades konceptet för skoltävlingar på fyra orter. Materialet kommer publiceras här på VO-College hemsida i början av 2020.

Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd på Skolverket, berättade om förslagen till förändringarna i undersköterskeutbildningen.

Börje Nilsson blev Årets handledare 2019. Börje jobbar som stödassistent och undersköterska vid Östersunds kommun. Han fick priset av juryns ordförande Elisabeth Haug. Grattis Börje! Mer om priset till Börje Nilsson

Christer Bergqvist, enhetschef, stf generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade om de fortsatta expansionsplanerna. Yrkeshögskolan ska öka med 50 procent sett över fem år.

Magnus Keller, från VO-College Gävleborg och Sven Blomquist, lektor vid idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle, berättade om sitt projekt för att stötta eleverna inom VO-College till bättre hälsa genom att inspirera till träning.

”Teknikforskarna behöver hjälp av undersköterskorna i äldrevården för att utvecklingen av robotar ska fungera.” Britt Östlund, Professor i teknisk vårdvetenskap berättade om robotar för Rikskonferensen. 
”I industrin kan nästan allt arbete tas över av robotar. I äldreomsorgen är det mycket mindre, men man räknar med att drygt en tredjedel av arbetet kan robotiseras. De stora välfärdsfrågorna blir därför: Vad kan robotiseras? Vad bör robotiseras? Vad ska absolut inte robotiseras?”

Utbildningsminister Anna Ekström avslutade Rikskonferensen med att hylla allt arbete som görs inom Vård- och omsorgscollege.
”Ni behövs! Jag är så tacksam att ni gör det jobb som ni gör!”
En av Sveriges stora utmaningar är bristen på undersköterskor, framhöll Anna Ekström och fortsatte:
”Det finns ett ord som jag möter på varje möte som jag har – kompetensbrist. Vi behöver utveckla utbildningarna inom gymnasieskolan. Och vi behöver se till att det finns flera vägar in i vård- och omsorgsyrkena även senare i livet.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR