Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

torsdag, 19 december 2019

Vård- och omsorgscollege har beviljats projektmedel i utlysningen ”Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering”.

Validering vård och omsorg, som projektet heter, startar i mars med en analys- och planeringsfas.

Därefter kommer kompetensutveckling utifrån Vård- och omsorgscollege valideringsmodell, riktlinjer och metodmaterial, att erbjudas utifrån regionala behov. Mer info kommer under 2020.

Projekttid 2020-03-01 – 2022-06-30

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt