Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

fredag, 17 januari 2020

Den 13 januari överlämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande Validering - kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) till utbildningsminister Anna Ekström.

Valideringsdelegationen föreslår i sitt slutbetänkande åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. 

I slutbetänkande lyfter Valideringsdelegationen bland annat Vård- och omsorgscollege valideringsmodell med riktlinjer och metodstöd som ett betydelsefullt tillskott i valideringsarbetet inom komvux. De skriver att denna typ av handfast metodstöd effektiviserar och kvalitetssäkrar yrkeslärarnas arbete med validering och att det kompletterar Skolverkets övergripande riktlinjer.

Mer information och slutbetänkandet

Pressmeddelande: Validering är viktigt för kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet

SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Se pressträffen i efterhand på regeringens webbplats

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt