Utvecklad vuxenutbildning ska stärka kompetensförsörjningen

fredag, 31 januari 2020

Regeringen har beslutat om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen. För att fler vuxna ska få möjlighet till yrkesutbildning.

Förslaget är till för att stärka den kommunala vuxenutbildningen så att fler vuxna kan få en yrkesutbildning som leder direkt till jobb. Mer pengar avsätts också till den gymnasiala yrkesutbildningen yrkesvux. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen och snabba på integrationen samt ökad omställningsförmåga på arbetsmarknaden.

– Komvux måste bli ett kraftfullare verktyg för att stärka kompetensförsörjningen. Genom dessa reformer får fler nyanlända och utrikesfödda möjlighet att få sitt första jobb i Sverige och möjligheterna att växla yrke eller bransch mitt i livet ökar. Så bygger vi ett starkt samhälle där alla bidrar till vår gemensamma välfärd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Pressmeddelande 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan