Årets handledare 2020 – Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

måndag, 2 mars 2020

Nomineringen till utmärkelsen Årets handledare flyttas fram till hösten på grund av covid-19. Då hoppas vi på många nomineringar av engagerade och kunniga handledare inom vård och omsorg. Vilken handledare någonstans i Sverige ska få utmärkelsen Årets handledare 2020? 

Det är femte året som Vård- och omsorgscollege delar ut priset Årets handledare. Syftet är att premiera skickliga handledare inom vård och omsorg. De har en nyckelroll i lärandet på arbetsplatsen och i att slussa nyanställda och elever från gymnasiet och vuxenutbildningar in i vård- och omsorgsyrket.

Handledaren kan till exempel arbeta i en kommunal hemtjänst, på ett sjukhus som en region ansvarar för eller på ett äldreboende som drivs av en kommunal, privat eller idéburen aktör.

Nominering

Nomineringen sker i två steg. I år sker den regionalt under våren och hösten och nationellt under vintern. Regionala VO-College kan nominera varsin kandidat till utmärkelsen.  Nominering till den nationella utmärkelsen är öppen från den 1 augusti till den 30 november. 

Kontaktuppgifter till rgionala VO-College  

Det nationella priset delas ut på VO-Colleges rikskonferens i Stockholm 2021. Börje Nilsson, stödassistent och undersköterska vid Östersunds kommun, blev Årets handledare 2019.

Läs mer om Årets handledare 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt