Årets handledare 2020 – Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

måndag, 2 mars 2020

Nomineringen till utmärkelsen Årets handledare flyttas fram till hösten på grund av covid-19. Då hoppas vi på många nomineringar av engagerade och kunniga handledare inom vård och omsorg. Vilken handledare någonstans i Sverige ska få utmärkelsen Årets handledare 2020? 

Det är femte året som Vård- och omsorgscollege delar ut priset Årets handledare. Syftet är att premiera skickliga handledare inom vård och omsorg. De har en nyckelroll i lärandet på arbetsplatsen och i att slussa nyanställda och elever från gymnasiet och vuxenutbildningar in i vård- och omsorgsyrket.

Handledaren kan till exempel arbeta i en kommunal hemtjänst, på ett sjukhus som en region ansvarar för eller på ett äldreboende som drivs av en kommunal, privat eller idéburen aktör.

Nominering

Nomineringen sker i två steg. I år sker den regionalt under våren och hösten och nationellt under vintern. Regionala VO-College kan nominera varsin kandidat till utmärkelsen.  Nominering till den nationella utmärkelsen är öppen från den 1 augusti till den 30 november. 

Kontaktuppgifter till rgionala VO-College  

Det nationella priset delas ut på VO-Colleges rikskonferens i Stockholm 2021. Börje Nilsson, stödassistent och undersköterska vid Östersunds kommun, blev Årets handledare 2019.

Läs mer om Årets handledare 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt