Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och omsorgscollege

måndag, 16 mars 2020

Folkhögskolor är från i år välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege (VO-College) om de erbjuder VO-College och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram ett intyg för studerande vid folkhögskola. De studerande använder intyget när de söker till högskolan eller yrkeshögskolan. 

I intyget kan övriga behörigheter och förkunskaper dokumenteras som intygar att den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i gymnasiala kurser.

Intyget gör det möjligt för folkhögskolor som erbjuder vård- och omsorgsutbildningar att ansluta sig till VO-College även om de saknar betygsrätt.

En folkhögskola som anslöt sig till VO-College Skåne redan under 2019 är Furuboda i Kristianstad. De kunde ansluta sig tidigare eftersom de har egen betygsrätt beviljad av Skolinspektionen.

Nu behöver inte folkhögskolor som vill ansluta sig till VO-College ha egen betygsrätt längre. Det räcker att de utfärdar intyget som visar att den studerande har kunskaper motsvarande lägst godkänd i de gymnasiekurser som ingår i utbildningen.

Valjevikens folkhögskola i Simrishamn har den nya möjligheten och har ansökt om att ansluta sig till VO-College Skåne. De jobbar nu med sina kompletteringar. Det innebär att VO-College Skåne inom kort kommer ha två folkhögskolor med i sin samverkan.

Ett viktigt och välkommet komplement

Folkhögskolorna är ett viktigt och välkommet komplement till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Deras arbete kommer bidra till att fler får möjlighet att utbilda sig och därmed öka andelen utbildade inom vård och omsorg.

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt