Nya ämnesplaner för VO- och BF-programmen

fredag, 20 mars 2020

Förändringar i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet träder i kraft den 1 juli 2021. Ämnet vård- och omsorgspecialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Skolverket har gjort förändringar i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet och ytterligare sex yrkesprogram.

Förändringarna i ämnesplanerna omfattar gymnasieskolan och vuxenutbildningen och tillämpas från den 1 juli 2021. Undantaget är ämnet vård- och omsorgspecialisering som ska tillämpas inom vuxenutbildningen redan från den 1 juli 2020.

I Barn- och fritidsprogrammet slås inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete samman till en ny inriktning. 

Förslagen till förändringarna är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter. 

De ny ämnesplanerna och progamstukturer finns nu på Skolverkets hemsida. Där finns också följande information. 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021 med undantag av ämnesplanen i vård- och omsorgspecialisering som ska tillämpas inom vuxenutbildningen från 1 juli 2020.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt