Certifieringar inom samverkan 2019

måndag, 30 mars 2020

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar regelbundet samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Certifieringen är en kvalitetsstämpel för samverkan och under förra året genomfördes totalt 27 certifieringar. Vid årsskiftet hade Vård- och omsorgscollege totalt 22 regionala- och 96 lokala college. Syftet med den certifierade samverkan är att alla som ingår i VO-College ska bidra till en bra personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorgs, nu och i framtiden, säger Ann Gripenlöf verksamhetssamordnare på VO-College kansli.  

Varje år genomförs certifieringar av nya college och enskilda utbildare som ansluter sig till befintliga college. Utöver det återcertifieras regionala college efter tre år och sedan vart femte år för att följa upp utvecklingen och sätta nya mål för de kommande fem åren.

Certifieringen utgår från tio kvalitetskriterier som leder till att arbetsliv och utbildningsanordnare tar ett gemensamt ansvar för personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg, lokalt och regionalt. De utbildningar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

Föreningens certifierare

En ansökan om certifiering följs av ett certifieringsbesök. Fem certifierare fördelar uppdragen mellan sig. De sätter sig in i ansökan, genomföra besöket och begär kompletteringar om så behövs. Certifierarna har olika bakgrund och kompetens och kommer från olika delar av landet.

På bilden: Lena Hansson, Ingrid Säterberg, Ann Gripenlöf, Lena Jonsson, Catarina Lindahl-Petäjä.

 

Certifieringar 2019

Under året certifierades tre nya lokala VO-College – Borås-Bollebygd i Sjuhärad och Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd-Värnamo samt Jönköping-Mullsjö-Habo i Jönköpings län.

Vi välkomnar alla som har gått igenom en certifieringsprocess och blivit godkända. Furuboda folkhögskola vill vi välkomna lite extra säger Ann Gripenlöf. Furuboda är den första folkhögskolan som ingår i samverkan. Läs mer om folkhögskolor i Vård- och omsorgscollege 

 

Utbildare som anslutit till lokalt college

Fyra utbildare som redan var certifierade utökade med nya utbildningar. Allbo lärcentrum och Uppvidinge gymnasieskola är nu certifierade även för Barn- och fritidsprogrammet. Akademi Båstad och Almåsgymnasiet i Borås har utökat med vård och omsorg i vuxenutbildningen.

Den vanligaste typen av certifiering är enskilda utbildare som ansluter sig till befintliga college. Under förra året anslöt sig sjutton enskilda utbildare till samverkan i lokala college.              

 • Astar Västerås
 • Campus Laholm
 • Falu Fria Gymnasium
 • Furuboda Folkhögskola
 • Hermods Avesta
 • Hermods Linköping
 • Hermods Ystad
 • Karlbergsgymnasiet och vuxenutbildningen Åmål
 • Kinda Lärcentrum
 • Kompetensutvecklingsinstitutet KUI Falun
 • Kompetensutvecklingsinstitutet KUI Växjö
 • Kunskapskompaniet Eskilstuna
 • Lärgården Stockholm
 • MedLearn Växjö
 • ViVab utbildning Hällefors
 • Yrkesgymnasiet Malmö
 • Utbildning Nord Övertorneå

 

Regionala återcertifieringar

Tre regionala återcertifierades gjordes i Fyrbodal, Sörmland och Uppsala län. För Fyrbodal som bildades 2015 var det den första återcertifieringen medan Sörmland och Uppsala län återcertifierades för andra gången.

 

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt