Främjandemedel för fortsatt arbete med språkutvecklande arbetsplatser

måndag, 30 mars 2020

Vård- och omsorgscollege har fått främjandemedel från arbetsförmedlingen för att fortsätta arbetet med språkutvecklande arbetsplatser.

Språkombunden spelar en central roll i arbetet med språkutvecklande arbetsplatser. Under 2020 kommer det att finnas 50 nya språkombudsutbildare som kan utbilda till språkombud runt om i Sverige.

I början av februari beviljade arbetsförmedlingen 2,2 miljoner kronor i främjandemedel till VO-College för fortsatt stöd till arbetsgivarna i arbetet med utveckling av språklig kompetens. Främjandemedlen ska bidra till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och skapa möjligheter att anställa fler. 

 Dessutom händer följande under året 

  • Uppdatera materialet i språkombudsutbildningen
  • Bygga en digital plattform för att samla de verktyg tips och råd som finns i dag om språkutveckling på arbetsplatser 
  • Avsluta året med en konferens som ska lyfta språket på jobbet 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR