VO-College

Introduktionskurs till vårdstöd

Vad gör vi i Skåne för att förbereda oss inför Covid-19? Planeringen för en eventuell spridning påbörjades på många håll i Skåne i takt med att smittspridningen tog fart i andra delar av landet.
I mitten av april anordnade Vuxenutbildningen i Ängelholm och KTC på Ängelholms sjukhus en introduktionskurs till vårdstöd, med målet att sjukhuspersonal som till vardags jobbar med andra uppgifter skulle kunna få kunskaper för att tilllfälligt mobilisera för arbete inom vård och omsorg.
Dietister, en läkarstuderande och servicemedarbetare gick tredagarsutbildningen som fokuserade på basala hygienrutiner, smitta och smittspridning, ergonomi och grundläggande omvårdnad.
Åse Bygren och Ulla Lundström, bägge lärare på vuxenutbildningen i Ängelholm, ansvarade för utbildningen.
”Vi använde oss av eget undervisningsmaterial”, berättar Åse. ”Förkunskaperna hos utbildningsdeltagarna varierade, men vi höll oss till de mest basala kunskaperna. Målet är inte att de ska kunna utföra undersköterskans eller sjuksköterskans uppgift, utan att stötta upp”.
Än så länge har kursdeltagarna inte behövt använda sina nya kunskaper då beredskapen i Skåne fortfarande är god, men utbildningen gav ändå blodad tand. ”Flera av servicemedarbetarna som deltog är intresserade av att läsa till undersköterska och den här kortutbildningen gav dem mer kött på benen”, säger Åse.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com